Skip to main content

Forskning, innovation och utveckling

Nya former för uthålliga samhällen

Vatten i våra landskap

Vatten som lokal klimatregulator

Vatten i våra landskap

FABRIKEN

En plats att växa och blomstra utan krav

FABRIKEN

MICOLL – Migration och boende (Formas)

Att möta flyktingars boendebehov genom kollaborativt bostadsbyggande

MICOLL – Migration och boende (Formas)

Att underlätta en ny landsbygd (Formas)

Ny landsbygd genom operativsystem för gemenskap

Att underlätta en ny landsbygd (Formas)

Ta saken i egna händer (Nämnden för hemslöjdsfrågor)

Hur kan slöjd visa vägen till hållbarhet?

Ta saken i egna händer (Nämnden för hemslöjdsfrågor)

Idéburen och gemensam bostadsförsörjning (Formas)

Lokala innovationssystem för idéburen och gemensam bostadsförsörjning

Idéburen och gemensam bostadsförsörjning (Formas)

Egnahem för alla (Vinnova)

Organiserat självbyggeri i modernt egnahemsområde på Orust

Egnahem för alla (Vinnova)

Bostadsinnovationer underifrån (Vinnova)

Creating co-housing and co-living for economically vulnerable groups

Bostadsinnovationer underifrån (Vinnova)

Alla Tillsammans

En digital plattform för samordning av civilsamhällets volontärinsatser under kriser

Alla Tillsammans

Kretsloppan – återbruksappen (Vinnova)

Det lokala återbruksbiblioteket i fickan

Kretsloppan – återbruksappen (Vinnova)

Tillsammans bygger vi med unga självbyggare (Formas)

En metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser

Tillsammans bygger vi med unga självbyggare (Formas)

MERGING – integration for migrants (EU Horizon 2020)

Bostäder & integration genom gränsöverskridande samverkan.

MERGING – integration for migrants (EU Horizon 2020)

New now (VGR)

En interaktiv skulptur av återbrukade material

New now (VGR)

Slöjdkiosken (Nämnden för hemslöjdsfrågor)

Öppet hantverk som är tillgängligt för alla

Slöjdkiosken (Nämnden för hemslöjdsfrågor)

Från frö till ugn (VGR)

Från jord till bord med lokala ingredienser

Från frö till ugn (VGR)

Tillsammans bygger vi (VGR)

Tillsammans bygger vi en plats där alla får plats

Tillsammans bygger vi (VGR)

Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande (Adlerbertska)

En erfarenhetsbaserad och praktiskt tillämpbar metod för att flytta makten över formen

Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande (Adlerbertska)

Tillsammans syns vi (Vinnova)

Delaktighet, kreativitet, integration, tillsammansbyggeri och gemenskap

Tillsammans syns vi (Vinnova)

Socialt Bostadsbyggande (Vinnova)

Fler vägar till egna hem åt fler!

Socialt Bostadsbyggande (Vinnova)

Forskning, innovation och utveckling på Egnahemsfabriken

En självklar del av vår själ sedan starten

Kopplingen till en praktikinvolverad forskning är en central byggsten för Egnahemsfabriken sedan dag 1.

Genom forskningsmedverkan och samverkan får vi möjlighet att dokumentera och följa upp den mångdimensionella nyttan och effekterna av de sociala design- och byggmetoder vi tillämpar – många gånger svårmätbara värden av kvalitativ natur.

Vi samarbetar med flera akademiska institutioner, bland annat Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och Gothenburg Research Institute på Göteborgs Universitet. Genom samverkan kan Egnahemsfabrikens deltagardrivna design och byggande användas som en utgångspunkt för forskningsprojekt och för verklighetslabb där teori kan omsättas i praktik.

Har du frågor om forskningssamverkan och forskningsprojekt vid Egnahemsfabriken? Kontakta Jenny Stenberg – Seniorforskare, GRI/Göteborgs Universitet – jenny.stenberg@gu.se