Skip to main content

Självbyggarnas och allmänhetens byggskola i den sociala husfabriken på Tjörn

Fjärde upplagan av Egnahemsfabrikens

Grundkurs för självbyggare våren 2025

En heltäckande teoretisk och praktisk grundutbildning för dig som funderar på att bygga ditt eget hus. Baserad på ekologiska och permakulturella principer. Sex helgtillfällen under våren 2025.

IntroduktionKursplanKostnadTill anmälan!

Du som kanske funderar på att bygga ditt eget hus, eller som bara är ute efter att bilda dig en klar uppfattning om hur praktiskt husbyggande kan gå till – vi har kammat igenom våra erfarenheter och samlat ihop de allra skickligaste pedagogerna i vårt nätverk och satt ihop den perfekta utbildningen för dig! 

Vi har härmed den stora glädjen att bjuda in till den FJÄRDE upplagan av vår grundutbildning för självbyggare. Under sex helger våren 2025, med start i februari, kombinerar vi gedigen teori med kreativ praktik, under ledning av pedagogiska och engagerade lärare och med utgångspunkt från Egnahemsfabriken på Tjörn.

Kursen leds av yrkesverksamma hantverkare, arkitekter och byggnadsantikvarier. Praktiska moment kommer genomföras både på Egnahemsfabriken och på pågående byggen i närområdet.

Kursen ges med bas i ekologisk och permakulturell arkitektur och lägger en mycket god grund för att få teoretisk kännedom och praktisk erfarenhet av de byggmoment som kan vara aktuella i bygget av ett eget hus. En utbildning för dig som vill ta din idé från vision till genomförande!

INTRODUKTION

TEORIDELAR:

Inget är så praktiskt som en god teori!

Därför matar vi denna grundutubildning för självbyggare full med näringsrika teoretiska genomgångar och föreläsningar, som täcker in det mesta som en självbyggare behöver veta. Samtliga teoretiska genomgångar spelas in och kan ses i lugn och ro i efterhand:

 • Erfarenheter av självbyggeriprocesser
 • I snickarens verktygslåda
 • Materialkunskap och materialbearbetning, att arbeta med trä 
 • Fuktsäkert byggande
 • Byggnadsfysik och konstruktionsdimensioneringar
 • Byggtekniker (Halmbalsväggar, stolpverk, lerbygge, timmerhus)
 • Installationsteknik
 • Begrepp och byggtermer
 • Regelverk och bygglovsprocessen
 • Roller i byggandet
 • Byggherreansvaret 
 • Entreprenadformer
 • Byggmaterialleverantörer
 • Tillgänglighet 
 • Energiförbrukning och energihushållning
 • Materialval
 • Ekologiskt och resurseffektivt byggande
 • Medvetet återbruk och byggnadsvård
 • Arkitektur och bostadsplanering
 • Permakultur i byggande
 • Hus och plats
 • Designverktyg
 • Ritningar och ritningsteknik
 • Risker och arbetsmiljösäkerhet
 • Projektkalkylering och projektfinansiering
 • Projektplanering och planeringsverktyg

PRAKTISKA ÖVNINGAR:

... men utan praktik är teorin oanvändbar!

De praktiska delarna av vår grundutbildning för självbyggare leds av engagerade hantverkare och snickare, somliga med bas på Egnahemsfabriken, andra med specialistkunskaper inom specifika hantverksområden.

Följande praktiska övningar är planerade att ingå i utbildningen:

 • Kapa och klyva trä på bästa sätt
 • Mätning och gerkapning
 • Skruva ihop en väggsektion
 • Skjuta panel med spikpistol
 • Betonggjutning
 • Murning av tegel och lecablock
 • Kakling
 • Läktning av tak och läggning av taktegel
 • Isolering i vägg med hampakalk
 • Montera dörr och fönster
 • Bygge av fönstersmyg och invändiga foder.
 • Gör en ritning

DIN BYGGSKOLA:

En utbildning för dig som vill bygga själv eller med andra

Egnahemsfabrikens utbildning i självbyggeri vänder sig till dig som går i tankar på att bygga ditt eget hus, vill veta mer om hur byggande går till, eller vill delta i en av våra byggprocesser.

Vi har inga krav på specifika förkunskaper eller tidigare erfarenheter. Naturligtvis krävs det intresse och en vilja att lära samt att efter bästa förmåga delta i de praktiska momenten.

Kursen ges utifrån ekologiska och permakulturella utgångspunker. Det innebär att vi tar avstamp i permakulturell designteori.

KURSPLAN (EXEMPEL, baserat på kursplan 2022)

Helg 1

TEORI:

 • Uppstart, kursmål
 • Permakulturell design i byggande
 • Självbyggeriets idéer och historia
 • Byggtermer och begrepp 
 • Att förstå fukt och byggnadsfysik
 • Att arbeta med trä som byggmaterial 
 • Säkerhet på bygget
 • I snickarens verktygslåda: Hantverkarknep
 • Genomgång av hemuppgift till nästa träff

PRAKTIK:

 • Bygg ihop en väggsektion 

Helg 2

Redovisning hemuppgift

TEORI:

 • Roller i byggprocessen
 • Byggregler
 • Byggherreansvaret
 • Bygglov och bygganmälan
 • Arkitektur, husgestaltning och bostadsplanering
 • Att använda återbruk
 • I snickarens verktygslåda: hantverkarknep
 • Hemuppgift till nästa gång

PRAKTIK:

 • Betonggjutning
 • Mureri av vägg 
 • Kakling

Helg 3

Redovisning hemuppgift

TEORI:

Olika byggmetoder:

 • Timmerhus
 • Stolpverkskonstruktioner
 • Halmbalsbyggande 
 • Lerbygge 
 • Regelstomme och färdigkapade stommar
 • Lättregelkonstruktioner
 • Grundläggningsteknik
 • I mästarens verktygslåda: hantverkarknep
 • Hemuppgift till nästa gång

PRAKTIK:

 • Grundläggning praktiskt
 • Halmbalsbygge

Helg 4

Redovisning hemuppgift

TEORI:

 • Att driva ett byggprojekt
  • Byggprojektkalkylering
  • Planering av byggprojekt
 • Ritningsteknik
 • Ritverktyg och datorstöd
 • Att hitta information och inspiration på nätet
 • Målningsteori
 • I arkitektens verktygslåda (arkitektknep)
 • Genomgång hemuppgift till nästa gång

PRAKTIK:

 • Montera dörr och fönster, smygar och foder
 • Enkel projektritning och sektion

Helg 5

TEORI:

 • Handlingar som ska fram vid ett bygge 
 • Bygglov och bygganmälan
 • Tillgänglighet

PRAKTIK:

 • Isolering i väggar med hampakalk

Helg 6

TEORI:

 • Energihushållning och isolering
 • Materialval
 • Medveten och kreativ användning av återbruk

PRAKTIK:

 • Läkta tak
 • Lägga taktegel

Kursplanens innehåll, gäster, tider och datum kan justeras löpande för att tillgodose planeringsfrågor.

KOSTNAD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

KOSTNAD OCH VILLKOR:

Kursavgift, praktiska förutsättningar och villkor

KURSAVGIFT: 14 450 kr. Kursavgiften betalas mot faktura i samband med kursstart. I kursavgiften ingår lunch och fika under samtliga utbildningshelger, försäkring, arbetsutrustning som används i praktiska moment, samt utbildningsmaterial.

RABATTER: Medlemmar i Egnahemsfabriken har 250 kronor i rabatt på kursavgiften. Du kan bli medlem samtidigt som du anmäler dig.

AVANMÄLNINGSVILLKOR: Avanmälan kan ske utan kostnad upp till en månad innan kursstart, därefter behöver vi ta 450 kronor i en avanmälningsavgift.

UTBILDNINGSPLATS: Utbildningen utgår från Egnahemsfabriken på Tjörn. Vissa praktiska moment kan även utföras även på pågående husbyggen runt om i närområdet.

ANTAL PLATSER: Kursen kommer ha max 20 deltagare. Platser fördelas enligt turordning utifrån anmälningsdatum.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga särskilda förkunskapskrav. Kursen ges på svenska.

KURSANSVARIG: Huvudansvariga för utbildningen är Erik Berg, arkitekt och byggpedagog på Egnahemsfabriken med 20 års erfarenhet som ledare för byggbrigader och självbyggare samt Ivar Anås Gunnemark, arkitekt och snickare och Mats Anderses, snickare.

KONTAKT: Har du frågor, kontakta oss på utbildning@egnahemsfabriken.se eller tel 0703022574!

ANMÄLAN

ANMÄLAN