Syftet med projektet var att tillgängliggöra forskning för praktiker och en bred allmänhet genom att skriva en bok om Egnahemsfabrikens deltagande designmetod för invånare att utforma bostäder inför kollektivt självbyggeri.

Typ av projekt:

Forskning- och innovation

Projektledare:

Jenny Stenberg, Chalmers ACE

Finansiär:

Adlerbertska

Budget:

175 000 SEK

Projektperiod:

Jan 2019–Dec 2019

En bok om medskapande design i praktiken

Medskapande är intressant för att det innebär en maktförskjutning i samhället. Att rösta när det är val och låta sitt engagemang för samhällsbyggande vila till nästa val räcker inte för att bygga ett hållbart samhälle ur alla perspektiv. Invånare behöver vara aktiva samhällsbyggare hela tiden. Det visar inte minst den klimatkris vi nu står inför. Detta forskningsprojektet resulterade i en bok som handlar om hur en förskjutning av makt kan ske, åt invånarnas håll, genom medskapande design i praktiken.

Egnahemsfabriken på Tjörn är en  stödstruktur för dem som vill bygga sitt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina hus. Hur kan man stötta den som vill skapa sitt eget hem att klara av även designen?

Medverkande: Jenny Stenberg, Tinna Harling, Anna Berglund, Egnahemsfabriken

Fallstudieområden: Tjörn

Läs mer om projektet: http://codesigncities.se

Länkar (färdig skrift): Forma Ditt Hem (svenska), Create your own home (eng)