web analytics
Skip to main content

Detta är Egnahemsfabriken Tjörn

Vi bygger hus, gemenskap och omställning tillsammans.

Det behövs fler vägar till ett eget hem i Sverige idag. Genom Egnahemsfabriken Tjörn får husbyggare möjligheten att genomföra byggprojekt i ett sammanhang där det finns gemenskap, hjälp och kunskap. Vi bygger socialt: tillsammans, för- och med varandra.

Vår historia

Egnahemsfabriken föddes som en idé i det lokala nätverket Möjligheternas Ö på Tjörn våren 2017. Utgångspunkten var redan från starten att skapa en plats där bostadsfrågor kan omvandlas från individuella problem till gemensamma angelägenheter.

Den första Egnahemsfabriken startades därefter vintern 2018, med ett innovationsstöd från Vinnova i ryggen. Våren 2018 slog vi upp portarna till fabriken i Svanvik med Christian Rubell som platschef och Raed Tuurani och Alaa Saed som snickare och medarbetare.

Därefter har föreningen och dess verksamheter och samarbeten vuxit i takt med att nya medlemmar har tillkommit med nya idéer och initiativ och i takt med att vi med växande erfarenhet och organisatorisk förmåga kunnat genomföra allt större byggprojekt.

Presentationsposter med tidslinje

Våra mål

Genom verksamheten i Egnahemsfabriken Tjörn vill vi bidra till en hållbar utveckling i vår bygd, samt specifikt till att uppnå dessa målsättningar:

1. Ge fler grupper i samhället en aktiv roll i byggandet
2. Erbjuda fler vägar till egna hem åt fler (genom eget arbete)
3. Plattform för landsbygdsutveckling och lokal resiliens
4. Skapa flerdimensionella värden genom socialt byggande
5. Bidra till en levande byggnadskultur och bebyggelsemiljö
6. Forsknings- och innovationsarena kring socialt byggande

  • Se den presentation om Egnahemsfabriken som nio av våra medlemmar höll på konferensen om Socialt byggande 2019 (film till höger!)

Föreningen

Vi är en ekonomisk förening som bedriver verksamhet primärt på Tjörn, Orust och i Stenungsunds kommun. Ekonomisk förening är en demokratisk och väl reglerad organisationsform som lämpar sig för många olika typer av verksamheter där medlemmar får nytta och glädje av verksamheten som producenter, konsumenter eller deltagare.

Föreningen Egnahemsfabriken Tjörn styrs av sina medlemmar. Medlemskap är öppet för alla som vill använda sig av föreningens tjänster och för alla som vill delta i någon del av verksamheten eller i övrigt önskar stötta oss.

Minst en gång varje verksamhetsår håller vi årsmöte och väljer ny styrelse. Ordförande i Egnahemsfabriken Tjörn är Tinna Harling (2018-2021).

Vår verksamhet

Egnahemsfabriken Tjörn tar sin utgångspunkt i det socialt organiserade byggandet av små bostadshus. Att byggandet är socialt innebär att det präglas av ett brett deltagande och involvering.

Kopplat till och runt byggprojekten bedriver vi ett flertal andra projekt och verksamheter: barn- och ungdomsverksamhet, integrationsarbete, utbildningar och kurser, kulturaktiviteter, innovations- och utvecklingsprojekt, forskning, bokskrivande, odling, djurskötsel och en hel del annat. Egnahemsfabriken har verksamhet för alla åldrar och grupper.

Den här verksamhetsbredden ser vi inte som ett problem – tvärtom är det en poäng att Egnahemsfabriken Tjörn fungerar som en plattform för att bygga ett starkt och öppet lokalsamhälle på många olika vis.

Fabriken i Svanvik

Basen för verksamheten i Egnahemsfabriken Tjörn är vår Husfabrik i Svanvik på Tjörn som vi med förenade krafter byggt och bygger på Rödgårdarnas väg 9. Fabrik betyder ”att tillverka” och det är vad den här platsen handlar om – en plats för att tillverka föremål, hus och allt annat.

Fabriken är utrustad med både öppna och väderskyddade projektytor, stort återbrukslager, pausutrymmen, förvaringsutrymmen, mötesrum, toaletter, växthus, cafélokal, gästbostad för självbyggare, med mera.

Eftersom vi kontinuerligt utvecklar platsen har vi också en gemensam vision för hur vi vill att fabriken ska kompletteras den närmsta tiden, med funktioner som: Snickeri, smedja, omställningshus, biologiskt vattenreningssystem, skogsträdgård, konstgalleri och pizzeria. Vad av allt detta som i slutändan blir förverkligat? Häng med så får vi se!

Forskning

Kopplingen till en praktikinvolverad forskning är en central byggsten för Egnahemsfabriken Tjörn. Vi samarbetar med flera akademiska institutioner, bland annat Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och Gothenburg Research Institute på Göteborgs Universitet. Genom samverkan kan Egnahemsfabrikens deltagardrivna design och byggmetoder användas som en utgångspunkt för forskningsprojekt såsom aktionsforskning och verklighetslabb där teori kan omsättas i praktik.

Jenny Stenberg kan svara på frågor om forskningssamverkan och forskningsprojekt vid Egnahemsfabriken.

Hon är styrelseledamot i Egnahemsfabriken, seniorforskare på Gothenburg Research Institute vid Göteborgs Universitet och egenföretagare i Apricus. På Egnahemsfabriken har hon i samverkan med involverade aktörer utvecklat en medskapande designmetod för självbyggare.

Se våra forskningsprojekt

Innovation och utveckling

Vi driver återkommande och regelbundet projekt som syftar till att genom innovation och utveckling ta fram nya metoder och lösningar för social hållbarhet, återbruk, demokrati, landsbygdsutveckling, experimentellt byggande mm

Vi medverkar i projekt och driver även ett flertal egna innovationsorienterade projekt genom stöd från- och på uppdrag av Vinnova, Västra Götalandsregionen, Boverket med flera.

Se våra utvecklingsprojekt

Samarbeten

Vi samarbetar med många olika aktörer och organisationer, offentliga, ideella och privata. Våra samarbetspartners inkluderar, men är inte begränsade till: Tjörns kommun, Chalmers, Göteborgs Universitet, Boverket, Vinnova, Röda Korset, Byggbrigaden, Rädda Barnen, Derome, Kjells Träfiberisolering, Ivars Färg, Inobi Arkitekter, Röd Arkitektur, RISE, Omställningsnätverket på Tjörn, Orust Kretsloppsakademi Föreningen för Byggemenskaper, Divercity, Mistra Urban Futures, Alla Tillsammans, Utsiktens Ekoby, Svenska Kyrkan, Hela Sverige ska Leva, Coompanion, Ekobanken, SPF Seniorerna, Billströmska Folkhögskolan, Delta, med flera.

Läs mer om våra samarbeten

Team och arbetskooperativ

Som förening består vi av våra medlemmar och deras engagemang i verksamheten. I föreningens ”kärna” finns ett arbetskooperativ som består av de personer som är involverade i att bedriva en regelbunden verksamhet på daglig basis eller veckobasis.

I vårt kooperativ finns en bred och lite ovanlig kombination av kompetenser och erfarenheter, samlade i en och samma organisation. Vi består av snickare, bygghantverkare, projektledare, arkitekter, journalister, forskare, uppfinnare, återbrukare, ekonomer, programmerare, trädgårdsmästare med mera. Bredden av kompetenser och erfarenheter innebär att vi kan genomföra många udda projekt och uppdrag.

Media och medieproduktion

Det berättas om Egnahemsfabriken Tjörn och vi berättar gärna om andra.

Håll utkik i vårt bibliotek för rapporter, artiklar och andra medieinslag om Egnahemsfabriken och våra projekt.

Vi publicerar också bloggen och podden Vägarna hem, som du hittar här. Blogg och podd handlar om det som är vårt huvudfokus: att ge fler vägar till egna hem åt fler och bygga ett öppet och bra samhälle tillsammans.