Alla tillsammans är en plattform där Tjörns kommun och civilsamhälle samordnar insatser och behov för olika målgrupper inom kommunen i extraordinära situationer, så som Covid-19, eller flyktingströmmar från kriget i Ukraina. Plattformen utvecklades som ett svar på pandemin 2020-2021

Typ av projekt:

Innovation och digitala plattformar

Projektledare:

Erik Berg, Åsa Isacson

Finansiär:

Tjörns Kommun

Budget:

24 000 SEK

Projektperiod:

mars 2020 – 2022

Samarbetsplattform för civilsamhället under krissituationer

Alla Tillsammans drivs av frivilliga krafter i civilsamhällets organisationer på Tjörn i dialog med Tjörns kommun och med stöd från lokalt näringsliv. I samband med pandemin 2020-2022 utvecklade vi en digital plattform för samordning av volontärinsatser för att stötta utsatta grupper, tillsammans med andra aktiva delar av civilsamhället på Tjörn.

Medverkande: Tjörns Kommun, Svenska Kyrkan, Egnahemsfabriken (Åsa Isacson, Erik Berg, Tinna Harling), Frivilliga Resursgruppen, Röda Korset, Rädda Barnen, Agapes Vänner, STO FN-förening, Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, Frikyrkor på Tjörn, SPF Seniorerna Tjörnveteranerna, PRO Tjörn, PRO Kaprifolen, Guldkanten

Fallstudieområden: Tjörn

Länkar: https://tjorn.allatillsammans.se/