Egnahemsfabriken och Orust kommun ska i samverkan med Ekobanken och Mikrofonden skapa en möjlighet och finansieringsmodell som tillhandahåller en tredje väg för att lösa bostäder för fler. Målgruppen är alla som vill skapa ett eget hem genom eget arbete, med särskilt fokus på grupper som har svårt att ta sig in på bostads- eller arbetsmarknaden.

Typ av projekt: Forskning- och innovation
Projektledare: Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn
Finansiär: Vinnova
Budget: 2 miljoner SEK inkl medfinansiering
Projektperiod: Nov 2021–Okt 2023.

Egna hem genom eget arbete i ett innovativt egnahemsområde 

Medverkande:

Tinna Harling, Erik Berg, Anna Berglund, Egnahemsfabriken Tjörn; Jenny Stenberg, GRI-GU; Klara Sjögren Holtz, Rickard Karlsson, Orust kommun; Joakim Widén, Kristoffer Lüthi, Ekobanken; Ylva Lundkvist Fridh, Mikrofonden; Jan Svensson, Coompanion; John Helmfridsson, Föreningen för byggemenskaper; John Areblad, Kanvassfilm.

Fallstudieområde: Ellös, Orust.

Läs mer om forskningen här:  https://codesigncities.se/egnahem

Följ projektet i vår blogg samt på projektsidan: Egnahem i Husebybergen, Ellös – Egnahemsfabriken Tjörn