I juni 2023 byggde vi utekök i stadsdelen Brunnsbo i Göteborg tillsammans med boende från området. Projektet initierades av Community Center Brunnsbo, Bostadsbolaget, Stena fastigheter och Socialförvaltning Hisingen med målet att skapa en ny mötesplats för boende. Projektet leddes av byggpedagoger/hantverakre Erik Berg, Bruno Goncalves, ShaoLien Hung, Jill Johansson och Emma Lundquist.

Typ av projekt:

Utekök

Användning:

Öppet kök för alla boende i Brunnsbo

Läge:

Brunnsbo, Göteborg

Projektform:

Tillsammansbygge under 2 veckor.

Återbruk:

Diskbänkar, träpanel, stålnät, balkongfronter, plywood

Bakgrund

Arbetet med att omvandla den tomma asfaltsplanen i hjärtat av Brunnsbo till en gränsöverskridande mötesplats inleddes i slutet av 2022 med en förstudie. Första delen i förverkligandet av mötesplatsen blev bygget av ett utekök, Tillsammanskök Brunnsbo, som utformades genom workshopar i maj och juni samt byggdes i en social byggprocess juni 2023.

Del av byggänget under en av dagarna, vid det temporära byggköket

Bygge + mat = mötesplats

Under byggtiden öppnade vi ett byggkök där lunch bjöds varje dag till kringboende och andra förbipasserande.

Snabbt blev matserveringen en mötesplats runt uteköket under bygget, som visade i praktiken hur bra mat är på att alstra möten.

Det dröjde inte länge innan vi fick hjälp i driften av byggköket av närboende som därefter bjöd på olika nationella specialiteter.

Medskapande design

Önskemålet om ett öppet och lättillgängligt utekök för alla lyftes från flera håll i den utredningsfas och förstudie* som föregick projektet.

Efter att beslut fattats om att förverkliga ett utekök som ett första steg i att uveckla asfaltsplanen till en mötesplats, skedde designen först via en öppen idéworkshop som en del av Brunnsbos matfestival i maj och därefter i en designworskhop då vi utformade köket och dess delar på plats på marken.


* Förstudien genomfördes av Egnahemsfabriken i november-januari och kan läsas i sin helhet här (PDF).

DESIGNPROCESS

Bygge med återbruk

Ett önskemål från Bostadsbolaget var att bygget av uteköket skulle ha en stor inblandning av återbruk, för att minimera fotavtrycket och bidra till cirkulära materialflöden.

Vi identifierade användbara restpartier och återbruksmaterial.

  • Bucklig balkongfront från Alelyckan slipades och målades och blev till ny front för köksbänken.

  • Rostigt sträckmetallnät från Alelyckan blev ny front för beredningsbänken.

  • Rostfria diskbänkar från lägenhetsrenovering hos Stena i Björlanda blev diskbänkar i uteköket.

  • Spillbitar av 5″5 virke från annat bygge blev ben till flerfamiljsbordet.

  • Spillbitar från massiv lärkträskiva blev del av beredningsbänk.

ÅTERBRUK

Tillsammansbyggande

Uteköket konstruerades under två veckor i juni 2023. Kärnan i bygget utgjordes av en grupp hantverkare och byggpedagoger från Egnahemsfabriken.

Volontärer, sommarjobbare och barn från området medverkade i olika delar bidrog mycket till resultatet.

Bänkar till matbordet byggdes av barnen under ledning av byggpedagog.

Slipning, hyvling och målning gjordes av de ungdomarna som hade feriepraktik. Volontärer lagade mat och deltog i alla delar av bygget. Ett riktigt tillsammansbygge!

BYGGET

Tillsammanskök för alla

Under processens gång föddes namnet Tillsammanskök. Idén är att köket kan fungera som en plats där man kan laga mat till varandra och med varandra inom stadselen, mellan grannar och för grannar. Brunnsbo har många matkulturer och mycket kunskap om mat. Tillsammansköket blir en möjlig språngbräda för att vidareutveckla gemenskap kring maten.

FÄRDIGA TILLSAMMANSKÖKET

RESULTAT & ANVÄNDNING