Skip to main content

VÅRA TJÄNSTER

Ett kooperativ – många kunskaper.

Egnahemsfabriken är ett arbetande kooperativ rikt på engagemang, erfarenhet och kunskap om hur vi formar och förverkligar hållbara byggda miljöer i alla skalor; med social delaktighet, kvalitet, hantverk och miljö i fokus.

Vi arbetar med gestaltning och ledning av trädgårdar, tiny houses, bostäder, mötesplatser, ekobyar, byggemenskaper, landskap och platsutveckling. Vid sidan av vår byggverksamhet tillhandahåller vi tjänster inom våra kompetensområden Arkitektur och planering, Landskap och trädgård, Projektlotsning för byggemenskaper, Byggplanering och projektstöd för självbyggare och Medskapande design där vi kan stötta dig som är på samma våglängd.

Arkitektur och planering

Egnahemsfabrikens integrerade arkitektstudio går under namnet BYGDEN. Vi arbetar nära den egna byggverksamheten och i externa uppdrag. Vi har kunnandet för alla typer av arkitektuppdrag i alla skalor.

Specialiteter

Vi har särskild kompetens inom socialt gestaltade livsmiljöer, tiny houses, resiliensarkitektur, ekologiskt och regenerativt byggande, hållbara hantverk, plats- och landsbygdsutveckling och folkrörelsernas lokaler. Vi arbetar med alla kooperativa, privata och offentliga beställare som vill skapa långsiktigt uthålliga och inkluderande livsmiljöer. Vi utför även tillgänglighetscertifieringar.

Kontakta oss

Egnahemsfabrikens arkitekter heter Erik Berg, Tinna Harling, Johanna Talje och Louise Ekeroth Simons.

Du når oss enklast genom att skicka ett brev till arkitektur@egnahemsfabriken.se eller ringa 070-30 22 574

Boka 1 timmes rådgivning

Referensprojekt

Personer

Erik Berg, Arkitekt, projektlots, mötesplatsspecialist, certifierad permakulturdesigner
erik@egnahemsfabriken.se / 070-3022574
Louise Ekeroth Simons, arkitekt, projektledare hållbara material, cert. tillgänglighetssakkunnig
louise@egnahemsfabriken.se, 070-884 42 46
Johanna Talje, arkitekt, processledare
johanna@egnahemsfabriken.se, 073-352 49 55
Tinna Harling, arkitekt, projektots, processledare
tinna@egnahemsfabriken.se, 073-656 11 92
Emma Lundquist, arkitekt
emma@egnahemsfabriken.se, 072-8510328
Ivar Anås Gunnemark, arkitekt, byggprojektledare
ivar@egnahemsfabriken.se, 070-4060274

Landskap och trädgård

Vi gillar resilienta trädgårdar som gynnar biologisk mångfald, där det är trivsamt att vistas och det finns frukt, bär och annat gott att äta. Vi arbetar med rötterna i ett regenerativt och permakulturellt förhållningsätt där vi försöker hitta och gestalta samspelet mellan människan, bebyggelsen och dess omgivning.

Vi tycker att det är viktigt att den som ska leva med en trädgård eller plats blir involverad i processen. Omsorg och förvaltning av en plats är det som gör den hållbar över tid.

Vi arbetar med gestaltning, planering, rådgivning och tar fram växtförslag för din plats och dina förutsättningar med målet att du ska kunna skapa din egen drömträdgård. Vårt basbaket innebär ett introduktionsmöte i din trädgård där vi går igenom önskningar, förutsättningar och behov och därefter tar vi fram en skiss över platsen tillsammans med växtförslag, tips och råd för hur du ska gå tillväga för att skapa en trädgård. Vill du istället bara ha rådgivning på plats, rabattförslag eller mer utförlig gestaltning så gör vi gärna det med.

Kontakta oss

Egnahemsfabrikens landskapsarkitekt- och trädgårdsavdelning består av Ida Karestrand och David Furuholm.

Du når oss enklast genom att skicka ett brev till landskap@egnahemsfabriken.se eller ringa 070-75 23 495

Referensprojekt

Personer

Ida Karestrand, landskapsarkitekt, trädgårdsmästare
ida@egnahemsfabriken.se, 070-75 23 495
David Furuholm, ekopedagog
david@egnahemsfabriken.se, 073-073 07 85

Projektlotsning

Vi vägleder och stöttar byggemenskaper, ekobyar, egnahemsgrupper, byalag och föreningar i alla skeden av visions, planerings- och byggprocesser. 

Att som grupp ta sig hela vägen från dröm till ett framgångsrikt genomfört projekt eller inflyttningsklart hus är en resa som inbegriper många steg genom ett landskap som involverar många fallgropar och hinder.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med byggemenskapsgrupper och socialt drivna projekt i hela Sverige, från start till mål. Några av dessa är Tångeröds ekoby på Tjörn och Byggemenskap Ärlan i Göteborg (tillsammans med Inobi). Bysjöstrands ekoby i Dalarna, Byggemenskap Utsikten och Egnahemsföreningen Husebybergen på Orust, med flera. Vi ledde det tvärsektoriella arbetet med en standardmetod för Byggemenskapsprocesser 2017 och utvecklingen av den första svenska portalen för Bygg- och bogemenskaper i Sverige: Bygg & BoIhop. Se en film med Erik Berg om lokalt driven platsutveckling.

Kontakta oss

Egnahemsfabrikens projektlotsar är Tinna Harling och Erik Berg.

Du når oss enklast genom att skicka ett brev till projektlots@egnahemsfabriken.se eller ringa 070-3022574

Referensprojekt

Personer

Erik Berg, Arkitekt, mötesplatsspecialist, projektlots
erik@egnahemsfabriken.se / 070-3022574
Tinna Harling, arkitekt, projektots, processledare
tinna@egnahemsfabriken.se, 073-656 11 92

Byggplanering och projektstöd för självbyggare

Att genomföra ett byggprojekt är till stor del en fråga om planering, förberedelser och logistik – att bygga hus är helt enkelt mycket ”pappersarbete”.

Detta är något vi kan väl och brinner för att hjälpa andra självbyggare med. En god planering och byggprojektledning är nyckeln till att kunna genomföra ett bygge på egen hand. Vi kan bistå i att:

  • Lägga upp en projekt- och logistikplan för ditt byggprojekt
  • Lägga upp en projektbudget för ditt byggprojekt
  • Granska och ge råd kring den planering du själv gör
  • Fungera som bollplank kring beslut i byggprocessen
  • Samordna kontakter med leverantörer och hantverkare
  • Hålla i myndighetskontakter och medverka på möten
  • Svara för löpande dokumentation och uppföljningar

Kontakta oss

Egnahemsfabrikens byggprojektledare är Ivar Anås Gunnemark.

Du når oss enklast i dessa ärenden genom att skicka ett brev till projektledning@egnahemsfabriken.se eller ringa 070-4060274

Personer

Ivar Anås Gunnemark, byggprojektledare
ivar@egnahemsfabriken.se

Medskapande design för alla

Egnahemsfabriken har med rötterna i 30 års forskning vid Chalmers och Göteborgs universitet utvecklat en metod för medskapande design, där professionella designers stödjer blivande boende i en process som stegvis leder fram till en utformning som passar just den som ska bo.

Metoden har sina rötter hos arkitekterna Christopher Alexander och Rodolfo Livingston och den har på Egnahemsfabriken prövats och utvecklats i kontinuerliga forsknings- och utvecklingsprojekt sedan 2017.

Vi erbjuder föredrag om medskapande samt workshops där man lär sig metoden steg för steg, learning-by-doing. Vi erbjuder även, i samverkan med nyutbildade arkitekter, processledning med medskapande till enskilda och grupper. Uppdragen skräddarsys efter behov. Metoden passar bra för eget byggande eller tillsammansbyggande, men fungerar även då man väljer att köpa bygget från andra.

Kontakta oss

Vi som arbetar med metoden medskapande design på Egnahemsfabriken är Jenny Stenberg, Apricus, Tinna Harling och Miriam Andersson.

Du når oss enklast i dessa ärenden genom att skicka ett brev till medskapande@egnahemsfabriken.se eller ringa 0730–44 57 90.

Personer

Jenny Stenberg, forskare
jenny@egnahemsfabriken.se
Tinna Harling, arkitekt
tinna@egnahemsfabriken.se