Lokala innovationssystem kring hindren för idéburen och gemensam bostadsförsörjning i Sverige: finansiering, associationsformer, upplåtelseformer och inkluderande processer.

Typ av projekt: Forskning- och innovation
Projektledare: Jaan-Henrik Kain, GRI, Göteborgs Universitet
Finansiär: Formas
Budget: 6,5 miljoner SEK inkl medfinansiering
Projektperiod: Sep 2023–Aug 2026

Sverige har brist på prisöverkomliga bostäder för hushåll med svag ekonomi eller särskilda behov.

Idéburen och gemensam bostadsförsörjning (IGB), även benämnt Socialt byggande, skapar goda och prisöverkomliga bostäder, och bidrar till jämlikhet, livskvalitet, hälsa, service, gemenskap och samhällsengagemang.

Projektets skapar förutsättningar för Socialt byggande i Sverige genom att arbeta med fyra nyckelområden: systemen för finansiering, där Socialt byggande möts av en omogen finansmarknad och oerfarna kommuner; associationsformerna och upplåtelseformerna för Socialt byggande, där gängse svenska former inte matchar; organiseringen och stöd av inkluderande och samskapande processer nödvändiga för att Socialt byggande ska kunna fungera och växa; och att skapa, förstärka och dra nytta av synergier mellan dessa i lokala innovationssystem med långsiktig effekt på lokalsamhällets hållbara utveckling.

Medverkande:

Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, GRI-GU; Ingrid Westerfors, Jonas Lagander, Coompanion; Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn; Jesper Bryngelsson, Sophia Lövgren, Martin Hofverber, Henrik Nilsson, Hyresgästföreningen; Charlotte Brännström, Klara Holtz Eklånge, Orust kommun; John Areblad, Kanvassfilm.

Läs mer om forskningen här:  https://codesigncities.se/ideburen