Våra byggen är gemensamma angelägenheter

Våra husbyggen är bara möjliga genom frivilliga insatser, gåvor och samarbeten. Vårt främsta kapital är det engagemang som finns i civilsamhället på Tjörn och ju fler vi är som hjälps åt desto mer skillnad kan vi göra. Därför behövs du också.

5 sätt att bidra och delta:

1. Bli medlem i föreningen

Som medlem i föreningen är du med och stöttar verksamheten och formar Egnahemsfabriken Tjörn, du får även rabatt till utbildningar, aktiviteter och utrustning och möjlighet att anlita byggbrigader, låna verktyg använda byggytor mm.

Läs mer

2. Delta i verksamheten

Egnahemsfabriken Tjörn utvecklas genom våra gemensamma insatser – du kan hjälpa till genom att delta i byggprojekt, brigader, arbetsgrupper eller utbildningar.

Läs mer

3. Bli månadsgivare

Som månadsgivare ger du ett extra bidrag till att möjliggöra en brobyggande social verksamhet som utvecklar lokalsamhället på Tjörn.

Läs mer

4. Skänk byggmaterial

Skänk byggmaterial och byggnadsdelar till vår återbruksverksamhet och till pågående byggprojekt.

Läs mer

5. Stötta ett byggprojekt

Våra hus- och byggprojekt med låg budget är möjliga att genomföra tack vare bidrag från er. Se vilka aktuella projekt som söker stöd i lokalsamhället just nu.

Läs mer

Bli medlem i föreningen

Egnahemsfabriken Tjörn är en medlemsdriven verksamhet. Vi tillhör våra medlemmar och får vår kraft ur medlemmarnas engagemang.

Detta innebär medlemskapet:

  • Kallelse och rösträtt vid föreningens årsmöte och andra medlemsmöten
  • Delta kostnadsfritt eller till rabatterat pris på utbildningar, föreläsningar, sociala aktiviteter och byggbrigader
  • Rabatt vid studieresor
  • Tillträde och tillgång till Egnahemsfabrikens bygginfrastruktur på medlemsvillkor.
  • Regelbunden information om föreningens verksamhet via nyhetsbrev och andra utskick.
  • Möjlighet att anlita Egnahemsfabrikens byggande organisation för byggprojekt på egen fastighet/bostad.
Bli medlem här

Delta i verksamheten

Det finns flera sätt att delta aktivt i Egnahemsfabrikens verksamhet. Vad är du intresserad av?

Utbildningar och workshops

Pågående och planerade byggprojekt

Byggbrigader och onsdagsbygge

Forskningssamverkan

Kultur och mat

Omställning och miljö

Här kan du delta just nu: