Det skulle byggas ett gemensamhetshus till Egnahemsföreningen Husebybergen. Huset utformades av medlemmarna i Husebybergen. De som byggde var deltagarna i Folkhögskolekursen Vi Bygger Tillsammans.

Typ av projekt:

Bygge av gemensamhetshus till Egnahemsföreningen Husebybergen

Storlek:

40 kvm

Läge:

Ellös, Orust

Projektform:

Folkhögskolekurs (Vi bygger tillsammans)

Tillsammans med:

Billströmska folkhögskolan, Husebybergens Egnahemsförening

Ett hus för gemenskap

Huset utformades i en medskapande design med medlemmar från Egnahemsföreningen under våren 2023.

Under hösten 2023 formade Husebybergen en husdesigngrupp som representerade egnahemsföreningens intressen gentemot byggarna. Bygget av gemensamhetshuset pågick under fyra månader, som en del av en folkhögskolekurs som även innehåller permakultur, omställning, engagemang och andra bygguppgifter.

Vi Bygger Tillsammans 2023 – klassfoto

BYGGE AV MÖBLER

Ett första byggmoment för att bli bekant med verktyg och maskiner var bygget av utemöbler som vi sedan använde under kursens gång.

GRUND OCH BJÄLKLAG

TILLVERKNING OCH RESNING AV STOMME

Detta var andra året då vi arrangerade folkhögskolekursen Vi Bygger Tillsammans, i nära samarbete med Billströmska folkhögskolan på Tjörn.

BYGGE AV TAK

SKIVNING OCH PANELNING AV VÄGGAR

FÖNSTER OCH DÖRRAR

YTTER- OCH INNERPANEL

Byggt på Tjörn, för Orust

Huset kommer flyttas till Husebybergens Egnahemsområde i Ellös, Orust, sommaren 2024, då egnahemsföreningen får tillträde till området. Där bildar det sedan bas för gemensamma aktiviteter i området under och efter dess framväxt i form av organiserat självbyggeri.

Illustrationsplan över Husebybergen, gemensamhetshuset till höger i området.