Skip to main content

I en byggbrigad och ett tillsammansbygge kan alla delta, alla kan bidra och ha betydelse för resultatet. Tillsammans når deltagarna längre än de trodde var möjligt, under ledning av byggpedagoger som vet hur en social byggprocess skall organiseras.

Trygghet och inkludering

Egnahemsfabriken är experter på att skapa trygghet och säkerställa inkludering i sociala byggprocesser i kombination med att på samma gång uppnå eftersträvade verkliga resultat i byggandet.

Receptet till framgångsrika sociala byggen är de arbetsmetoder, kompetenser och erfarenheter som finns i verksamheten, samt en organisationskultur som genomsyras av jämlikhet och demokrati.

Byggpedagoger och workshopledare på Egnahemsfabriken

Samhällsbygge i praktiken

Samhället är ingen annan – det är vi, tillsammans, när vi vänder oss till varandra och tar ansvar och bygger ihop. Att göra sig den konkreta erfarenheten av att utveckla och bygga en del av världen tillsammans, det är en upplevelse som gör att självförtroende växer och den gemensamma förmågan av att möta utmaningar.

Tillsammansbyggande är samhällsbygge i praktiken, en upplevelse som borde vara tillgängligt för alla, för den hjälper oss att växa. Genom välorganiserade sociala byggprojekt kan den upplevelsen komma fler till del, det är det vi brinner för.

Relaterad läsning: Det gemensamma byggandets samhällsvidgande allmänningar

Stora och små projekt - allt kan byggas socialt

I vilka sammanhang är sociala byggmetoder som tillsammansbyggande och byggbrigader användbara? Vårt svar: i nästan alla sammanhang. Med rätt organisering och metoder är det sociala sättet att bygga på ett verktyg som är användbart i många former, från det lilla huset på hjul till det tillsammansbyggda flerbostadshuset och stadsutvecklingsprojektet.

  • Byggbrigader: en byggaktivitet koncentrerad i tid och rum till t ex 1-2 veckor, en fokuserad byggupplevelse.
  • Tillsammansbyggande: byggprojekt som genomförs med kollektiva byggmetoder där amatörer och professionella bygger tillsammans.

Vi organiserar byggbrigader och tillsammansbyggen!

Vill du genomföra en byggbrigad eller ett tillsammansbygge i din organisation, ditt lokalsamhälle eller på din plats? Här är tre exempel på varianter vi arrangerar regelbundet:

  1. En byggworkshop under 1-3 dagar. Lämpar sig för ett mindre projekt, t ex en vägg, möbler, en skulptur, en trädgårdsanläggning.
  2. En byggbrigad över 1-2 veckor. Lämpar sig för ett lite större projekt, t ex ett hus eller utveckling av en hel plats.
  3. Ett tillsammansbygge där medlemmar i er organisation under en period av flera månader är schemalagda till ideella uppgifter inom ramen för exv. ombyggnad av ett föreningshus.

Aktivera ert sociala kapital och skapa er plats tillsammans! Ta gärna kontakt så pratar vi om hur er sociala byggaktivitet kan läggas upp för att bli en engagerande och värdeskapande upplevelse för alla! Skicka ett e-post till info@egnahemsfabriken.se!