Inom projektet arrangerade Folkateljén på Egnahemsfabriken åtta öppna slöjdkiosker baserade på cirkulära verkstäder för textila material, förankrade i äldre hantverk men med tydligt fokus på att koppla an till miljötänkande och återbruk. Under hösten hölls slöjdkiosken öppen varje onsdag med verkstäder för olika textila bruksföremål.

Typ av projekt:

Innovation och utveckling

Projektledare:

Annika Westlund, Egnahemsfabriken

Finansiär:

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Budget:

30 000 SEK

Projektperiod:

Hösten 2021

Hur kan slöjd visa vägen till hållbarhet?

Med projektet arrangerades åtta öppna slöjdkiosker baserade på cirkulära verkstäder för textila material, förankrade i äldre hantverk men med tydligt fokus på att koppla an till miljötänkande och återbruk. Under hösten hölls slöjdkiosken öppen varje onsdag med verkstäder för olika textila bruksföremål.

Medverkande:

Tjörns kommun: Egnahemsfabriken

Fallstudieområden: Tjörn