Att möta flyktingars boendebehov genom kollaborativt bostadsbyggande.

Typ av projekt:

Forskning- och innovation

Projektledare:

Jaan-Henrik Kain, GRI, Göteborgs Universitet

Finansiär:

JPI-Urban Europe

Budget:

1,8 miljoner SEK inkl medfinansiering.

Projektperiod:

Jan 2021–Juni 2022

Genom deltagande byggmetoder skapas nya lösningar för människor på flykt

MICOLL är ett forskningsprojekt som handlar om hur man kan bygga bostäder tillsammans och är särskilt inriktat på migranter som har bott längre eller kortare tid i landet. I den svenska delen av projektet vill vi förstå hur det skulle vara möjligt att forma en plats för detta i Bergsjön, Göteborg.

Samarbetande länder: Sverige (projektledare), Storbritannien, Österrike.

Medsökande i Sverige: Jaan-Henrik Kain & Jenny Stenberg, GRI-GU; Marco Adelfio, Chalmers ACE; Jesper Bryngelsson, Henrik Nilsson, Kenneth Berglund, Hyresgästföreningen; Tinna Harling, Egnahemsfabriken; Britt-Marie Rastman, Tjörns kommun.

Lokala samverkanspartners i Sverige: Navet, Bobini, Familjebostäder, Framtiden Bygg, Bergsjön 2021, Chalmers studenter.

Fallstudieområden: Bergsjön, Göteborg

Läs mer om projektet: http://micoll.org/