Från frö till ugn utforskade förutsättningar för högkvalitativa vedugnsbakade pizzor där att alla ingredienser är ekologiskt odlade på plats eller i närområdet, alltifrån mjölet i pizzadegen till fyllningen, pizzan som en motor för lokalekonomisk utveckling och sammankopplade hållbara matsystem.

Typ av projekt:

Utveckling och innovation

Projektledare:

Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn

Finansiär:

VGR, Social samhällsentreprenörskap, Regionutveckling

Budget:

341 500 SEK

Projektperiod:

jan 2020-juni 2021

Hela vägen från jord till bord

Projektet syftar till att bygga upp en struktur för ett socialt företag vid Egnahemsfabriken på Tjörn.

Konceptet är högkvalitativa vedugnsbakade pizzor där att alla ingredienser är ekologiskt odlade på plats eller i närområdet, alltifrån mjölet i pizzadegen till fyllningen.

Inom projektet arrangerades kurser i pizzabakning och odling tillsammans med kommunens integrationsenhet, trädgårdsmästare, studieförbundet Vuxenskolan och Billströmska folkhögskolan.

I samband med projektet byggdes ett utekök baserad på medskapande designprocesser med forskare vid Chalmers Högskola. Pizzaugnen används nu flitigt varje byggonsdag – kom och ät!

Medverkande:

Ahmad Salawda; integrationsenheten. Åsa Söderberg; trädgårdsmästare och kursledare, Maja Falkeborn-Willner; kulturtolkarna, Anna Berglund, samordnare och dokumentation, John Areblad, filmare och pedagog, Jenny Stenberg, forskare och arkitekt, medskapande designprocessen i byggandet av utekök/servering

Fallstudieområde: Tjörn