Projektet fokuserar på att tillsammans med två samhällen på landsbygden utveckla ett system för att sociala, tekniska och ekologiska omvandlingsprocesser stötta kollaborativ ekonomi och lokal självförsörjning baserat på specifika lokala förutsättningar.

Typ av projekt: Forskning- och innovation
Projektledare: Marco Adelfio, Chalmers ACE
Finansiär: Formas
Budget: 8 miljoner SEK
Projektperiod: Dec 2021–Nov 2025

Ny landsbygd bortom BNP genom operativsystem för gemenskap

Medverkande:

Marco Adelfio & Åsa Isacson, Chalmers ACE; Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, GRI-GU; Ulises Navarro Aguiar, HDK; Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn; Caroline Bergmann, Uddebo.

Fallstudieområden: Tjörn och Uddebo

Läs mer om forskningen här:  http://codesigncities.se/newrurality