Det finns allvarlig bostadsbrist i Sverige vilket påverkar levnadsförhållanden för grupper med svagare ekonomi. Med den här initiativet lär vi från och vidareutvecklar tidigare forsknings- och innovationsprojekt och deras rikedom av samlad kunskap kring gemensamt byggande och boende för ekonomiskt svaga grupper, i syfte att konkret skapa bygg- och bogemenskaper för och med dessa grupper.

Typ av projekt: Forskning- och innovation
Projektledare: Jaan-Henrik Kain, GRI, Göteborgs Universitet
Finansiär: Vinnova
Budget: 4,8 miljoner SEK inkl medfinansiering
Projektperiod: Nov 2021–Okt 2025

Bostadsinnovationer underifrån: att skapa bygg- och bogemenskaper för och med ekonomiskt svaga grupper.

Medverkande:

Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, GRI-GU; Sara Eby-Palm, Bitti Alvin Lehmann, Söderhamns kommun; Maria Nordström, Andreas Helgesson, Stenbacken boende och arbetskooperativ; Jesper Bryngelsson, Kenneth Berglund, Alfredo Torrez, Hyresgästföreningen; Tinna Harling, Anna Berglund, Egnahemsfabriken Tjörn; John Areblad, Kanvassfilm; Föreningen för byggemenskaper; MICOLL-bostadsnätverket i Bergsjön.

Fallstudieområde: Att påbörja genomförande av program för bygg- och bogemenskaper för ekonomiskt svaga grupper i en eller flera svenska kommuner.

Läs mer om forskningen här:  https://codesigncities.se/housinginnovation