Det stora transeuropeiska forskningsprojektet MERGING handlar om bostäder & integration för invandrare i Europa genom gränsöverskridande samverkan och deltagande processer. Egnahemsfabriken medverkar som utförandepartner till Göteborgs Universitet i genomförandet av piloten i Göteborg.

Typ av projekt:

Forskning- och innovation

Projektledare:

Catherine MERCIER-SUISSA, professor vid iaelyon School of Management (University Jean Moulin Lyon 3)

Finansiär:

European programme H2020

Budget:

3 miljoner euro

Projektstart:

2021

Transeuropeisk tillämpad forskning för socialt bostadsbyggande

MERGING är ett transeuropeiskt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt med fokus på integration av immigranter genom deltagande bostadsinitiativ.

Forskningsprojektet MERGING syftar till att undersöka befintliga integrationspolicys och initiativ på europeisk, regional och lokal nivå, samt att genomföra individuella tillämpningsprojekt där bostäder spelar en centarl roll. Syftet är att genom jämförelser mellan olika strategier och policies identifiera fungerande vägar framåt.

I projektets första fas utformas och genomförs deltagande pilotinitiativ som syftar till integration genom bostäder, under ledning av det franska arkitektkooperativet och föreningen Quatorze, i tre EU-länder: Frankrike (Lyon), Spanien (Valencia) och Sverige (Göteborg).

Det slutliga målet med projetket är att mäta långsiktiga effekter av deltagarinitiativ kopplade till bostäder och påvisa faktorer som främjar eller hindrar vägar för migrantintegration. Målet är att föreslå rekommendationer till offentliga aktörer på lokal, nationell och europeisk nivå för migrantintegration, baserat på faktiska erfarenheter.

MERGING-projektet har beviljats 3 miljoner euro av det europeiska programmet H2020 under tre år och samlar 10 partners:

Universitetet i Bologna (Italien), Göteborgs och Malmös universitet (Sverige), det franska forskningscentret Arènes i Rennes, Université Jean Moulin Lyon 3 och Lyon Ingenierie Projets (Frankrike), Universitetet i Valencia (Spanien), Social Business Earth (Schweiz), Quartorze (Frankrike) och COTA (Belgien).

Egnahemsfabriken medverkar som partner till Göteborgs Universitet i genomförandet av tillämpat byggprojekt och förvaltning i sociala former av husbåten Anna, läs mer på projektsidan för bygget här.

MERGING startade den 1 januari 2021.

Medverkande från Egnahemsfabriken: Erik Berg, Åsa Isacson, Andreas Börjesson, Tinna Harling

Läs mer om projektet: https://www.merging-housing-project.eu/