Grönsakstorget i centrala Göteborg omvandlades till ett sommartorg under del av 2023. Vi var med i projektet och ledde byggnationen av torgets inredning tillsammans med volontärer och allmänhet.

Typ av projekt:

Inredning av parkeringsplats till temporärt sommartorg.

Storlek:

500 kvm

Läge:

Grönsakstorget, Göteborg

Projektform:

Byggworkshops

Tillsammans med:

Göteborgs stad, HDK Valand, Outer Space Arkitekter, Studio Era, Way Out Productions m fl.

Sommartorg

Ett Göteborgsförslag lämnades in till kommunfullmäktige gör ”Grönsakstorget fritt från bilar” under sommaren och för staden närmare vallgravens vatten. Förslaget samlade in tillräckligt med röster från allmänheten för att tas upp till politiskt beslut och trafiknämnden biföll. Maj-september 2023 omvandlades parkeringsplatserna på torget till mötesplats med bland annat marknad, streetfood-festival, slöjdworkshop och gratis utebio.

BYGGE AV MÖBLER

BYGGWORKSHOP

TORGET FÄRDIGT ATT TAS I BRUK

TORGETS ANVÄNDNING