På Kalendervägen i Kortedala hade Familjebostäder och TIP (Theory Into Practice) identifierat en möjlighet att omvandla en del av en parkeringsplats till en ny kvartersmötesplats, på gränsen mellan husen och skogen. Uppdraget var att omsätta visionen i en struktur, med små medel och i en byggprocess tillsammans med boende och alla åldrar.

Typ av projekt:

Omvandling av parkeringsplats till mötesplats, stolpverk, kubbgolv

Storlek:

40 kvm

Läge:

Kortedala, Göteborg

Projektform:

Byggworkshops

Tillsammans med:

Familjebostäder, Theory Into Practice

På gränsen

En ”port mot naturen” och en aktiv scenplats i randzonen mellan bebyggelse och natur – det var visionen för denna platsen, framtagen av arkitektkontoret Theory Into Practice tillsammans med Familjebostäder Göteborg.

En paviljong i trä, som med en enkel teknik förlänger naturen och bygger en scen för fler bostadsnära aktiviteter. Ett samtal, en vilplats, ett insektshotell, en utflykt för förskolan eller starten på ett nytt kreativt landskap som byggs upp av boende och slingrar sig fram mellan punkthusen.

BYGGET AV STOLPVERKET

BYGGET AV KUBBGOLVET

EN SOCIAL BYGGPROCESS

Egnahemsfabriken har ordnat material, verktyg, mat och logistik. Uppsågade stockar (kubb) fanns förberett och levererat till platsen, men det hämtades också material från naturen intill, såsom redan fällda, tunna stammar av sälg. Olika handverktyg som fogsvans, hammare och stämjärn fanns tillgängliga för att bearbeta träet.

7 september medverkade ca 20 personer i platsomvandlingen varav fem byggpedagoger från Egnahemsfabriken och två arkitekter från TIP. Övriga var deltagare i en pågående byggkurs, boende i området och andra intresserade från Göteborgsområdet.

Redan i juni hade Egnahemsfabriken färdigställt ett ramverk på platsen. Så när denna workshop startade fanns en struktur klar att fylla. Även ramar för kubbgolvet hade förberetts.

Paviljongen ramar in gångstråket och förstärker naturtemat på platsen. Det upphöjda kubbgolvet är en vacker yta och skapar samtidigt en vistelseplats som kan nyttjas fritt av boende i området. En scen, eller en
lugn sittplats när man vill blicka ut över grönstråket. En mötesplats på väg till godisaffären, eller ett stopp längs genvägen till spårvagnen. Ett vänligt inslag på platsen i naturliga material. (Text av TIP)

BYGGET AV ODLINGSLÅDORNA