Forskningsprojektet Socialt Bostadsbyggande med stöd av Vinnova inleddes hösten 2017 och lade under två års projekttid grunden till det som blev Egnahemsfabriken.

Typ av projekt: Forskning- och innovation
Projektledare: Joachim Widerstedt, Föreningen för byggemenskaper
Finansiär: Vinnova
Budget: 3,3 miljoner SEK.
Projektperiod: Dec 2017–Nov 2019ic

Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre

Ett husfabrik och mötesplats där nyanlända och grupper utanför bostadsmarknaden tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer kan utveckla och bygga småhus för eget boende.

 

Projektet gick ut på att hitta sätt att bygga billiga bostäder för nyanlända, unga och äldre på ett sätt som integrerar de nyanlända i samhället, i samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhället. Resultatet av projektet blev den permanenta verksamheten Egnahemsfabriken.

Medverkande:

Joachim Widerstedt, Visionskompaniet; Tinna Harling, Röd Arkitektur; Erik Berg, Byggbrigaden och Inobi; Mona Hermansson, Ekopoolen; Jenny Stenberg, Chalmers ACE; Mikael Mangold, Rise; Mats Anderses, Karl-Ers Bygghantverk; Ann-Marie Myllykangas, Studieförbundet Vuxenskolan; Britt-Marie Rastman, Tjörns kommun.

Fallstudieområde: Tjörn.

Läs mer om forskningen här: https://codesigncities.se/wp-content/uploads/2023/02/Forma-ditt-hem-2020-sv-v3-print.pdf