web analytics
Skip to main content

Projektytor för självbyggare

Intresseanmälan husbyggareIntresseanmälan markägare

Är du intresserad av att genomföra ett byggprojekt med stöd av Egnahemsfabriken? Att göra en intresseanmälan är helt fritt och innebär inga åtaganden eller förbindelser. Efter att vi tittat på din intresseanmälan kommer vi kontakta dig för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig!

På Egnahemsfabrikens projektytor finns resurserna för dig att genomföra ditt eget byggprojekt. Ovsett om du bygger något stort eller litet, om du jobbar med något eget eller vill bygga ett av våra typhus, om du är själv eller ni är en grupp.

Det ska vara enkelt att bygga själv

Vi har skapat projektytorna för att göra det enklare att genomföra självbyggeriprojekt med professionellt stöd och bra förutsättningar.

Varje yta är omgiven av ett plank som skapar ett avgränsat projektrum. Marken är plan och väl dränerad. I övrigt är det öppet upp mot himlen. Enkelt – och därmed billigt – men med de resurser som krävs för ett väl genomfört bygge.

I hyran av projektytan ingår förutom ytans utrustning även:

 • Arkitektstöd 1 h / vecka
 • Momentstöd och introduktioner (ingår upp till 1 h / v)
 • Förbrukningsmateriel (sågblad, klingor etc)
 • Basutrustningslåda (startkitt)
 • Omfattas av Egnahemsfabrikens olycksfallsförsäkring – under förutsättning att våra säkerhetsregler följs.

Till det kan vid behov läggas andra tjänster såsom

 • Byggställning eller hantverkarställning
 • Extra bygghjälp
 • Extra arkitektstöd
 • Hjälp med materialinköp

Redo för alla typer av projekt

Egnahemsfabriken erbjuder tre välutrustade projektytor omfattande 250 kvm /st, som är bokningsbara på månadsbasis för själv- och tillsammansbyggare. Välkommen att genomföra ditt byggprojekt här!

Utrustning:

 • 250 kvm byggyta omgiven av plank (grusat och dränerat underlag)
 • Grenställ för virke under tak (förvaring av långgods)
 • Byggelcentral
 • Belysning (fasta och mobila strålkastare)
 • Materialcontainer
 • Verktygslåda med 20-tal handverktyg inkl. kapgersåg, handcirkelsåg, sticksåg, skruvdragare, stora vinklar, vattenpass, stora och små tvingar mm.
 • Pallbockar
 • Tillgång till uppvärmt pausutrymme