Skip to main content

Projektytor för självbyggare

Är du intresserad av att genomföra ett eget byggprojekt? Oavsett om du har gjort det förr eller vill pröva dina vingar för första gången är Egnahemsfabriken den rätta platsen för dig. Välkommen att ta boka in dig på en av våra projektytor. Här kan du i lugn och ro och med tillgång till stöd i den omfattning du själv vill, bygga ett hus på hjul eller ett hus som ska placeras på grund. 

På Egnahemsfabrikens projektytor finns resurserna för dig att genomföra ditt eget byggprojekt. Ovsett om du bygger något stort eller litet, om du jobbar med något eget eller vill bygga ett av våra typhus, om du är själv eller ni är en grupp.

Det ska vara enkelt att bygga själv

Vi har skapat projektytorna för att göra det enklare att genomföra självbyggeriprojekt med professionellt stöd och bra förutsättningar.

Varje yta är omgiven av ett plank som skapar ett avgränsat projektrum där du kan breda ut dig och arbeta på ditt eget vis. Marken är plan och väl dränerad. I övrigt är det öppet upp mot himlen. Enkelt – och därmed billigt – men med de resurser som krävs för att kunna genomföra ett bygge.

I hyran av projektytan ingår:

 • 250 kvm byggyta omgiven av plank (grusat och dränerat underlag)
 • Grenställ för förvaring av långgods (exv. byggvirke)
 • Byggelcentral med 5 uttag.
 • Belysning (fasta och mobila strålkastare)
 • Del i låsbar materialcontainer
 • Arbetsbockar
 • Tillgång till pausutrymme med toalett, kök och kontor i Vita Huset.
 • Byggplaneringsmall och Projektkalkylmall

Som självbyggare omfattas du av Egnahemsfabrikens olycksfallsförsäkring under förutsättning att våra säkerhetsregler följs.

Det du behöver när du behöver det

Som självbyggare kan du vid behov lägga till andra tjänster från Egnahemsfabriken i den omfattning du själv väljer och önskar. Detta är några av de tjänster som vi tillhandahåller:

 • Startmöte: En genomgång av ditt bygge där du får stöd att göra en realistisk planering av våra duktiga projektledare och snickare.
 • Kvalitetsmöte: en delgenomgång för att säkerställa att ditt utförande håller tillräcklig kvalitet – med vårt kvalitetsmöte stärker du husets värde och dina möjligheter om du behöver sälja det, då vi skriver ett protokoll vid mötet och ger dig ett kvalitetsintyg.
 • Arkitektstöd: tillgång till hjälp med ritningar, materialval, rådgivning byggregler mm från våra arkitekter.
 • Konstruktionsritningar: Vi tar fram dimensionerad konstruktionsritning för stomme, bjälklag och tak till ditt projekt.
 • Teknisk rådgivning, byggnadsfysik: Tillgång till rådgivning från Egnahemsfabrikens byggnadsfysiker.
 • Byggstöd: hjälp i bygget i den omfattning du vill beställa det från våra snickare, en lämplig modell brukar vara att ta hjälp med större moment som stomme, stomresning och takläggning, för att därefter arbeta i egen takt.
 • Förbrukningsmateriel: Såsom skruv, spik och beslag, sågblad, klingor etc, finns tillgängligt på Egnahemsfabriken
 • Verktyg och maskiner: Du kan nyttja hela eller delar av verktygs- och maskinparken på Egnahemsfabriken utifrån dina behov. En månads fri tillgång till alla maskiner kostar 1000 :- (2023)
 • Släpvagn och bil: Som självbyggare på Egnahemsfabriken har du möjlighet att boka släpvagn, transportbil och cykel, vid behov.
 • Återbruksförråd: Som självbyggare kan du välja och till bra pris handla i vårt stora utbud av tillgängliga återbruk och byggmaterial.
 • Planeringsverktyg: Då får tillgång till vår byggplaneringsmall och projektkalkylmall för att få en överblick över alla moment i ditt projekt och beräkna dina totala kostnader. Givetvis kan vi även hjälpa till med din byggplanering och kalkyl.