Skip to main content

Idag finns allt fler unga som av olika skäl inte tar sig till skolan eller ut i arbetslivet. I samarbete med Tjörns kommun bygger och driver Egnahemsfabriken projektet FABRIKEN / Unga Omställningsakademin, en verksamhet där ungdomarna får en ny möjlighet att finna mening, gemenskap och framtidstro.

Typ av projekt:

Forskning, innovation, samverkan

Projektledare:

Anna Berglund, kontakt: anna@egnahemsfabriken.se och tel: 0730-94 74 33

Finansiär:

Allmänna Arvsfonden

Budget:

4,9 miljoner SEK.

Projektperiod:

Nov 2022–Okt 2025

En plats att växa och blomstra utan krav

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs i samverkan med Tjörns kommun. Projektet riktar sig till unga i åldrarna 12-20 år, och syftar till att bygga upp en ungdomsverksamhet för och tillsammans med målgruppen.

Utgångpsunkten är praktiskt görande och kreativitet för att främja egenmakt, glädje och gemenskap. I tidigare projekt har vi sett hur unga genom att bygga, skapa, odla, vara med djur och testa egna lösningar, växer. Vi har sett hur tilliten till sin egen förmåga och varandra stärkts.

I detta projekt vill vi bygga vidare på den metodiken, med fokus på varje individs behov och mående. För allas rätt till framtidshopp och att få känna sig delaktig, värdefull och kompetent.

Medverkande: Martin Wallin, Tjörns kommun; Anna Berglund, Tinna Harling, John Fjällbrant, Ali Safari, Annika Westlund, Boel Sjöberg, Egnahemsfabriken Tjörn; Jenny Stenberg, Apricus.

Fallstudieområden: Tjörn

Välkommen att följa med i projektet genom att följa våra uppdateringar på bloggen här nedan!

UPPDATERINGAR

VERKSAMHETSSPÅR