Projektet gav ungdomar möjlighet att dels vara delaktiga i att praktiskt uppföra en byggprojekt, dels driva en kreativ mötesplats. Byggprojektet blev ett utekök , en scen, utemöbler, odlingsytor och andra små byggnader  som utformades tillsammans genom Egnahemsfabrikens medskapande designmetod med stöd av snickare och volontärarkitekter.

Typ av projekt: Forskning- och innovation
Projektledare: Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn
Finansiär: Västra götalandsregionen (VGR)
Budget: 1,8 miljoner SEK inkl. medfinansiering
Projektperiod: Juli 2019–Aug 2020

Tillsammans bygger vi en plats där alla får plats

Projektet Tillsammans bygger vi var en fortsättning och fördjupning av 2018 års Tillsammans syns vi, ett ungdomsprojekt under tre sommarveckor. Det vi upptäckte då var att integration och gemenskap uppstår fort när man gör kreativa och praktiska saker sida vid sida. En metod vi ville utveckla och samtidigt göra ungdomarna delaktiga i utvecklingen och riktningen för Egnahemsfabrikens som mötesplats för alla.

Tillsammans syns vi finansierades av Vinnova sommaren 2018. Tillsammans bygger vi har drivits under fjorton månader och med stöd av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Tjörns kommun (feriepraktikanter och integrationsenheten), Svenska kyrkan och Egnahemsfabrikens egen personal och volontärer.

Projektet har också genomförts i nära samverkan med en rad aktörer, bland annat Billströmska Folkhögskolan, Chalmers tekniska högskola Arkitektur, föreningen Omställnings Tjörn och Agapes vänner STO. Egnahemsfabrikens breda bas gör också att det blir en mångfacetterad plats, med olika kompetenser, grupper, åldrar och etnicitet. Som ett tvärsnitt genom samhället, där de gemensamma nämnarna är en nyfikenhet på hur ett samhälle kan formas tillsammans för ekologisk och social hållbarhet.

Medverkande:

Anna Berglund, Tinna Harling, Egnahemsfabriken; Jenny Stenberg, Chalmers ACE

Fallstudieområden: Tjörn

Läs mer om forskningen här:  http://codesigncities.se/together

Läs projektets slutrapport här!

BILDER FRÅN PROJEKTET