Skip to main content

MEDIA

Material av oss och om oss.

Skrifter och rapporter

Bostäder för och med ekonomiskt utsatta grupper

I Sverige produceras i princip endast två typer av nya bostäder: antingen små lägenheter med knappa ytor i flerbostadshus eller större bostäder i radhus och enfamiljshus. Ett fåtal stora marknadsaktörer står för huvuddelen av byggandet. De blivande boende är inte med i processen och det som byggs är inte baserat på vad människor önskar och deras bostadsbehov. Stora grupper i samhället har därmed inte råd att efterfråga en passande bostad.

Att organisera byggande och boende tillsammans har visat sig kunna möta bostadsbehovet på ett sätt som också är socialt inkluderande och bidrar till hållbarhet i fler dimensioner. Läs den nya skriften vi medverkat i här!

La Borda – nybyggda bostäder för människor med normal plånbok

Vår nya skrift La Borda – nybyggda bostäder för människor med normal eller liten plånbok handlar om ett boendekooperativ i Barcelona som vi kan hämta mycket inspiration ifrån. La Borda är innovativt på många olika sätt, mest intressant är kanske att alla eldsjälar som startade projektet är kvar idag och bor i huset – det är mycket ovanligt! Hur gjorde dom? Läs hela texten här!

Smarta städer underifrån: Att lära från Barcelona och Madrid

Denna boken av forskarna Jaan-Henrik Kain och Jenny Stenberg lyfter fram några av de viktigaste aspekterna när avsikten är att stärka medborgarnas inflytande med hjälp av digitala verktyg. En observation är att de digitala plattformar som skapades i Madrid och Barcelona (dvs. Consul och Decidim) byggde på en stark och långvarig samverkan mellan städernas styrande organ och civilsamhället, ett mycket produktivt samarbete där aktivister och hacktivister spelade en avgörande roll. Finns politisk vilja i Sverige att skapa demokratiska smarta städer? Läs boken Smarta städer underifrån här!

Can co-design and co-building help make collaborative housing more affordable?

Erfarenheterna på Egnahemsfabriken visar att medskapande och tillsammansbyggande är en viktig förutsättning för att det ska vara möjligt för folk med liten plånbok att förverkliga sin egen bostad. Därtill är återbruk av byggmaterial en mycket viktig komponent när det gäller ekonomin. I denna texten på engelska beskriver vi hur 15-åriga Ellens hus kom till och vad vi lärde från det processen. Läs boken här!

Tankar, idéer och människor

Blogg

37 posts

Föreningen

14 posts

Intervjuer

4 posts

Podd

1 post

I media

(2022) Samhällsentreprenörskap Sverige:

Veckans samhällsentreprenör: Tinna Harling

”Jag tror det viktigaste vi gör är att vi visar att det faktiskt går att göra annorlunda och att många vill göra saker för annat än att tjäna pengar. I Sverige handlar bostadsbyggandet till alltför stor del om att tjäna pengar. Vi vill visa att människors egen drivkraft och kunskap skapar en annan väg till bostäder för fler. Samtidigt ger det en annan form av bostäder som är små, hållbara och ofta mycket mer varierade i sitt arkitektoniska uttryck.” Läs hela här.

(2021) ArkDes ThinkTank:

Livskvalitet i tid och rum – en uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö 2021 och medskick inför framtida arbete

”Svårigheten att på landsbygden få ett arbete och en bostad som passar ens behov har ytterligare drivit på urbaniseringen. Viljan att bo på landet eller i mindre samhällen har funnits, men det har varit svårt att få ekonomin att gå ihop. Tinna Harling, projektledare för Egnahemsfabriken på Tjörn, lyfter att ekonomin och de finansiella systemen ofta sätter käppar i hjulet.” […]

”Åsa Isacson arbetar i korsningen mellan teknik och arkitektur, hon intresserar sig för hur digital transformation kan främja arbetet med hållbarhetsmålen. Inom Egnahemsfabriken har hon arbetat med återbruksappen Kretsloppan som går just i den riktningen.” Läs hela här.

(Augusti 2021) Magasin Hällungen:

I Tjörns Egnahemsfabrik bygger tonåring hellre eget hus än en A-traktor

”Många säger sig vilja förändra världen. Några få gör det, i små steg som kan bli till ett stort. Ett sådant exempel är Egnahemsfabriken i Svanvik i Valla socken. Inte en fabrik egentligen, utan en typisk tjörngård där hantverkare lär ekosinnade att bygga hus…” Läs hela här.

(Mars 2020) Fria Tidningen:

Tjörn visar vägen

”Ett omställningskafé, en ekoby, odlingskurser och en ny egnahemsrörelse. Det bubblar verkligen av spännande idéer och projekt på Tjörn. Vi har hälsat på och pratat med några av de drivande bakom projekten på det som beskrivs som ”möjligheternas ö”.” Läs hela här.

(2020) Arkitektur nr 4 2020:

Resan till det nya landet

Tidskriften Arkitektur uppmärksammar i detta nummer byggemenskaper och användardriven utveckling bland annat med reportaget “Resan till det nya landet” baserad på Angelica Åkermans bok “En annan landsbygd” som är en intervjuresa i Uddebo, Röstånga, Bottna och Tjörn. Medverkar gör bland andra Tinna Harling och Erik Berg, initiativtagare till Egnahemsfabriken på Tjörn” Läs hela här.

(nr 6 2018) Dagens ETC:

De hjälper Tjörnborna att bygga egna hus

”Bostadsköerna blir allt längre och för många grupper är det svårt att ta sig ut på bostadsmarknaden. På Tjörn har ett projekt inletts för att öppna upp fler vägar till boende. På Egnahemsfabriken ska människor få hjälp att bygga sina egna hus.” Läs hela här.

Om oss

Hitta fler videos på vår YouTube kanal

Play Video