Skip to main content

MEDIA

Material av oss och om oss.

Tankar, idéer och människor

Blogg

33 posts

Föreningen

13 posts

Intervjuer

4 posts

Podd

1 post

I media

(2022) Samhällsentreprenörskap Sverige:

Veckans samhällsentreprenör: Tinna Harling

”Jag tror det viktigaste vi gör är att vi visar att det faktiskt går att göra annorlunda och att många vill göra saker för annat än att tjäna pengar. I Sverige handlar bostadsbyggandet till alltför stor del om att tjäna pengar. Vi vill visa att människors egen drivkraft och kunskap skapar en annan väg till bostäder för fler. Samtidigt ger det en annan form av bostäder som är små, hållbara och ofta mycket mer varierade i sitt arkitektoniska uttryck.” Läs hela här.

(2021) ArkDes ThinkTank:

Livskvalitet i tid och rum – en uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö 2021 och medskick inför framtida arbete

”Svårigheten att på landsbygden få ett arbete och en bostad som passar ens behov har ytterligare drivit på urbaniseringen. Viljan att bo på landet eller i mindre samhällen har funnits, men det har varit svårt att få ekonomin att gå ihop. Tinna Harling, projektledare för Egnahemsfabriken på Tjörn, lyfter att ekonomin och de finansiella systemen ofta sätter käppar i hjulet.” […]

”Åsa Isacson arbetar i korsningen mellan teknik och arkitektur, hon intresserar sig för hur digital transformation kan främja arbetet med hållbarhetsmålen. Inom Egnahemsfabriken har hon arbetat med återbruksappen Kretsloppan som går just i den riktningen.” Läs hela här.

(Augusti 2021) Magasin Hällungen:

I Tjörns Egnahemsfabrik bygger tonåring hellre eget hus än en A-traktor

”Många säger sig vilja förändra världen. Några få gör det, i små steg som kan bli till ett stort. Ett sådant exempel är Egnahemsfabriken i Svanvik i Valla socken. Inte en fabrik egentligen, utan en typisk tjörngård där hantverkare lär ekosinnade att bygga hus…” Läs hela här.

(Mars 2020) Fria Tidningen:

Tjörn visar vägen

”Ett omställningskafé, en ekoby, odlingskurser och en ny egnahemsrörelse. Det bubblar verkligen av spännande idéer och projekt på Tjörn. Vi har hälsat på och pratat med några av de drivande bakom projekten på det som beskrivs som ”möjligheternas ö”.” Läs hela här.

(2020) Arkitektur nr 4 2020:

Resan till det nya landet

Tidskriften Arkitektur uppmärksammar i detta nummer byggemenskaper och användardriven utveckling bland annat med reportaget “Resan till det nya landet” baserad på Angelica Åkermans bok “En annan landsbygd” som är en intervjuresa i Uddebo, Röstånga, Bottna och Tjörn. Medverkar gör bland andra Tinna Harling och Erik Berg, initiativtagare till Egnahemsfabriken på Tjörn” Läs hela här.

(nr 6 2018) Dagens ETC:

De hjälper Tjörnborna att bygga egna hus

”Bostadsköerna blir allt längre och för många grupper är det svårt att ta sig ut på bostadsmarknaden. På Tjörn har ett projekt inletts för att öppna upp fler vägar till boende. På Egnahemsfabriken ska människor få hjälp att bygga sina egna hus.” Läs hela här.

Om oss

Hitta fler videos på vår YouTube kanal

Play Video