Genom projektet utvecklas Egnahemsfabrikens slöjdande mötesplats Folkateljén, som kombinerar cirkulära metoder för textila material med traditionella hantverk, inom konceptet Hållbart Hantverk. 

Typ av projekt: Forskning- och innovation
Projektledare: Annika Westlund, Egnahemsfabriken
Finansiär: Nämnden för hemslöjdsfrågor
Budget: 30 000 SEK
Projektperiod: Sept 2022 – Maj 2023

Hur kan slöjd visa vägen till hållbarhet?

Syftet med projektet var att ge fler möjligheten att upptäcka handens kraft och kreativitetens energi som stärker en själv och i uppskalad form samhället i stort. Ytterligare ett mål för Folkateljen var att knyta an till kommunens Agenda 2030-arbete och föra diskussionen vidare kring hantverkande, hållbarhet, konsumtion och produktion.

Medverkande:

Tjörns kommun: Egnahemsfabriken

Fallstudieområden: Tjörn