Skip to main content

Egnahemsfabriken Tjörn

Vi bygger hus, gemenskap och omställning tillsammans.

Det behövs fler vägar till ett eget hem i Sverige idag. Genom Egnahemsfabriken Tjörn får husbyggare möjligheten att genomföra byggprojekt i ett sammanhang där det finns gemenskap, hjälp och kunskap. Vi bygger socialt: tillsammans, för- och med varandra.

Följ med på resan via vårt uppskattade nyhetsbrev Vägarna Hem!Aktuella bygg- och odlingsprojekt

Gemensamhetshus till Husebybergen

Gemensamhetshus till Husebybergen

Vi Bygger Tillsammans II

Från parkeringsplats till mötesplats i Kortedala

Från parkeringsplats till mötesplats i Kortedala

Med stolpverk och kubbgolvsteknik

Grönsakstorget – sommartorg för Göteborg

Grönsakstorget – sommartorg för Göteborg

Torgbygge i sociala former

Omställningslabb i Frihamnen

Omställningslabb i Frihamnen

Mötesplats för omställningens prototyper i centrala Göteborg

Stråtak på Egnahemsfabriken

Stråtak på Egnahemsfabriken

Världens bästa takmaterial

Egnahem i Husebybergen, Ellös

Egnahem i Husebybergen, Ellös

Ett egnahemsområde för omställare med organiserat självbyggeri

Mobilt Utekök i Frihamnen

Mobilt Utekök i Frihamnen

Plats för möten och utbildning i praktisk omställning

Ateljé Bloom

Ateljé Bloom

Ateljé för internationell konstnär på Tjörn

Aktuella forskningsprojekt

Vatten i våra landskap

Vatten i våra landskap

Vatten som lokal klimatregulator

FABRIKEN

FABRIKEN

En plats att växa och blomstra utan krav

MICOLL – Migration och boende (Formas)

MICOLL – Migration och boende (Formas)

Att möta flyktingars boendebehov genom kollaborativt bostadsbyggande

Att underlätta en ny landsbygd (Formas)

Att underlätta en ny landsbygd (Formas)

Ny landsbygd genom operativsystem för gemenskap

Ta saken i egna händer (Nämnden för hemslöjdsfrågor)

Ta saken i egna händer (Nämnden för hemslöjdsfrågor)

Hur kan slöjd visa vägen till hållbarhet?

Idéburen och gemensam bostadsförsörjning (Formas)

Idéburen och gemensam bostadsförsörjning (Formas)

Lokala innovationssystem för idéburen och gemensam bostadsförsörjning

Egnahem för alla (Vinnova)

Egnahem för alla (Vinnova)

Organiserat självbyggeri i modernt egnahemsområde på Orust

Bostadsinnovationer underifrån (Vinnova)

Bostadsinnovationer underifrån (Vinnova)

Creating co-housing and co-living for economically vulnerable groups

En medlemsdriven förening

Vi är en medlemsdriven ekonomisk förening på Tjörn. Medlemsskap står öppet för dig som delar våra mål och värderingar och vill använda dig av våra gemensamma resurser. Läs mer om föreningen och hur du kan bidra & delta.

En husfabrik för alla

I Svanvik på Tjörn har vi vår husfabrik. Här driver medlemmar egna byggprojekt på projektytorna, här arrangerar vi utbildningar, byggbrigader, workshops och sociala evenemang och här arbetar våra anställda med pågående uppdrag. Läs mer om fabriken .

En mötesplats för omställning

Vid sidan av byggandet är Egnahemsfabriken Tjörn en mötesplats och plattform för omställningsinitativ, odling, lokal kultur, resiliens och matsäkerhet. Byggande och omställning går hand i hand. Läs mer om omställningsarbetet.

En arena för forskning och utbildning

Vi samverkar med flera institutioner med tyngdvikt på Chalmers. Genom Egnahemsfabriken Tjörn kan forskare och studenter testa modeller, design, material och driva projekt som kretsar kring deltagande. Läs mer om forskningen. Varje termin arrangerar vi utbildningstillfällen inom socialt- och ekologiskt byggande. Läs mer om utbildningarna.

Ett socialt företag

Vi samverkar med offentlig sektor för att tillhandahålla meningsskapande och utvecklande arbeten för alla. Detta innebär ungdomsprojekt, sommarcaféer och andra satsningar för god sysselsättning med bas i byggande, odling och mat. Läs mer om den sociala verksamheten.

Bygg- och design

Genom vår professionella byggande organisation handleder vi självbyggare och tillsammansbyggare, tillverkar våra egna typhus och åtar oss bygguppdrag, samt organiserar byggbrigader. Läs mer om hur och vad vi bygger. Våra arkitekter och projektledare hjälper till att ta idéer och behov till skisser och kalkyler. Läs mer om vårt arbete med design.

Vi bygger ett starkt lokalsamhälle genom plattformar för samverkan och byggande tillsammans. Utgångspunkten för vår verksamhet är att individens bostadsbehov aldrig bara är ett individuellt problem – det är en gemensam angelägenhet.

Vårt team

Ali Safari

Ungdomsledare

Anna Berglund

Verksamhetsutvecklare, projektledare

Annika Westlund

Utbildningsansvarig

Ben Bushill

Snickare, byggpedagog

Boel Sjöberg

Stödjepelare

David Furuholm

Snickare, byggpedagog

Emma Lundquist

Arkitekt, byggpedagog

Erik Berg

Arkitekt, projektledare

Frida Forsgren

Snickare, byggpedagog

Ida Karestrand

Trädgårdsmästare, landskapsarkitekt

Ivar Anås Gunnemark

Byggprojektledare, arkitekt

Jenny Stenberg

Forskare

Johanna Talje

Arkitekt

John Fjällbrant

Snickare, ungdomsledare

Louise Ekeroth Simons

Arkitekt, hållbarhetsexpert

Marine Raikes

Snickare, byggpedgog

Martin Toomingas

Snickare, byggpedagog

Tinna Harling, arkitekt på Egnahemsfabriken

Tinna Harling

Arkitekt, projektledare

William Magane

Fönsterrenoverare

Åsa Isacson

Arkitekt, programmerare

Vill du vara med? Kom och bygg med oss!

VÅRA IDÉER:

Dagens byggande är effektivt inom fel områden- effektiviteten i byggande måste både öka och minska för att åstadkomma ett bättre byggande för alla.

Se våra tankar om effektivitet i byggandet

VÅRA IDÉER:

Alla kan bygga – med rätt förutsättningar, rätt verktyg och rätt sammanhang. Vi anpassar byggandet efter vars- och ens förutsättningar.

Se våra tankar om ett människoanpassat byggande

Aktiviteter på gång


Kommande evenemang