Forskning och utveckling

Forskning, utveckling, innovation

Kopplingen till en praktikinvolverad forskning är en central byggsten för Egnahemsfabriken Tjörn.

Vi samarbetar med flera akademiska institutioner, men framförallt med Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Genom samverkan kan Egnahemsfabrikens deltagardrivna design och byggande användas som en utgångspunkt för forskningsprojekt och för verklighetslabb där teori kan omsättas i praktik.

För Egnahemsfabriken har det ett oerhört värde att vi genom forskningsmedverkan får möjlighet att dokumentera och följa upp nyttan och effekterna av de sociala design- och byggmetoder vi tillämpar - många gånger svårmätbara värden av kvalitativ natur.

Lika värdefullt är - exempelvis - forskning som belyser hur strukturer även i vår verksamhet behöver förändras för att fungera mer inkluderande och mobiliserande.

Forskningsspår på Egnahemsfabriken Tjörn

  • Medverkan i innovationsprojekt
  • Medverkan i forskningsprojekt
  • Forskningsarena och verklighetslabb
  • Studentprojekt och praktikmoment i kurser
  • Examensarbeten - exempel på teman: socialt byggande, självbyggeri, självorganiserande lokala plattformar, materialåterbruk, cirkulära byggprocesser, landsbygdsutveckling, ekologiskt byggande, nya och traditionella byggmetoder

Kontakt och ansvarig

Ansvarig för forskningssamverkan och forskningsprojekt vid Egnahemsfabriken Tjörn är Jenny Stenberg, biträdande professor i medborgardeltagande i stadsutveckling på Chalmers, numera verksam på Gothenburg Research Institute vid Göteborgs Universitet.

Rapporter och uppsatser

Här samlar vi rapporter, uppsatser, essäer osv. som antingen handlar om Egnahemsfabriken och/eller våra fokusfrågor, eller som tillkommit i samverkan med Egnahemsfabriken.

Egnahemsfabrik i miljonprogramskontext
Studentprojekt inom kursen Design and planning for Social Inclusion (Chalmers)
4 studenter
2019
"Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej" - när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden
Examensarbete Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling (SLU)
Martina Staxäng
2019
Building a house and reaching a dream? An investigation of the pedagogical dimensions of participatory design in a self-building process
Master thesis in Learning and leadership (Chalmers)
Alice Valinger
2019

Forsknings- och innovationsprojekt