Typ av projekt:

Egnahem i småhus (20-90 kvm BOA)

Antal bostäder:

19

Läge:

70 m över havet i Husebybergen, Ellös, Orust

Upplåtelseform för tomt:

Friköp eller tomträtt

Projektform:

Samordnat och handlett självbyggeri

Öppet för intresseanmälningar:

Ja

Är du intresserad av att bygga en gemenskap på Orust med oss i Egnahemsföreningen Husebybergen? Ansökan är öppen mellan den 13 till 30 april 2023, men vänta inte med intresseanmälan till sista minuten, vi går igenom ansökningarna löpande. Om du går vidare i processen har vi ett introduktionsmöte på Egnahemsfabriken den 14 maj, då är det viktigt att du kan vara med. Hoppas du blir vår nya granne!

________________________________________________________

Egnahemsfabriken planerar för nya bostäder i ett samlat modernt Egnahemsområde i Husebybergen i Ellös, på Orust. Projektet är ett unikt innovationssamarbete med Orust kommun, Ekobanken, Mikrofonden, Föreningen för Byggemenskaper, Göteborgs universitet och med finansiellt stöd av Vinnova. En ny väg till en egen bostad för dig som vill bygga själv – för att ha råd och för att få det så som du själv vill ha det.

Läs mer om upplägget!Till intresseanmälan!

Bygg ditt eget hus själv – tillsammans med andra

I Husebybergen kommer du kunna bygga ditt eget hem i ett sammanhang där du samtidigt har sällskap av andra självbyggare och stöd av en gemensam organisation – en lokal egnahemsförening.

 

Som självbyggare i området har du möjlighet att göra det mesta själv – eller ta hjälp av dina grannar och av den lokala egnahemsföreningens snickare.

 

Vi samordnar och tillhandahåller en byggplattform som stöttar alla egnahemsprojekt med teknisk och ekonomisk rådgivning, projektering, bygglov, punktinsatser under byggnation, planering, logistik och materialinköp, verktyg och försäkringar med mera.

En varierad småskalig bebyggelse

Byggrätterna och tomterna i Husebybergen är små i jämförelse med dagens typiskt sett överstora villor.

 

Istället möjliggör vi för dig som vill bygga lite billigare och enklare: allt mellan ett tiny house (20-30 kvm) och upp till 90 kvm bostadsyta. Alla byggrätter har egen trädgård runt bostaden.

 

Området delas in i ett 20-tal tomter, detta ger en täthet och närhet runt den genomgående bygatan som påminner om en traditionell by.

Design och planering

Ett antal gemensamma hustyper är under utveckling för dig som inte vill uppfinna hjulet själv, men det finns också utrymme för helt egna husmodeller och för variation av grundtyperna, så länge de rymmer inom nuvarande byggregler – i Husebybergen får fantasin och lekfullheten blomstra.

För dig som vill utforma din bostad själv kan du mot tillägg få stöd av våra arkitekter.

Permakultur för en levande värld

Vi planerar Husebybergen med ett permakulturellt perspektiv. Det innebär bland annat att tomterna och byggnaderna anpassas efter naturen och att vi arbetar med tillvaratagande av de resurser som finns i form av stora träd, solsluttningar, odlingsbar mark, läiga hörn och berg i dagen.

Inom området planerar vi för biologisk mångfald och odling, vi tar vara på vattnets kretslopp och förbereder för en skogsträdgård.

Preliminär tomt- och situationsplan

De numrerade tomterna på situationsplanen nedan är fortfarande lediga (april 2023).

Tomterna i Husebybergen är mellan 170 till 450 kvm stora. Det är möjligt för alla egnahemsbyggare att välja mellan att friköpa tomten för eget ägande, eller att överta tomten med ett tomträttsavtal hos Orust kommun.

Observera att tomterna i kartan nedan inte är helt skalenliga, och eftersom de inte är avstyckade ännu kan tomtindelningen komma att justeras.

Kostnader:

Priset för en friköpt tomt är cirka 250 000 – 350 000 kr. Föredrar du istället en tomt med tomträtt betalas istället en årlig kostnad på
3,25 procent av beräknat tomtvärde.

Tillkommer till detta gör kostnader för utbyggnad av vägar, vatten, avlopp, el och gemensamma ytor i området, som beräknas till
cirka 400 000 kr per tomt (Egnahemsfabrikens kalkyl april 2023).

Bild över tomtindelningar i Husebybergens ekoby

En alternativ väg till egen bostad

I samverkan med Orust kommun och med finansiella aktörer inom innovations-projektet Egnahem För Alla skapar vi i Husebybergen förutsättningar att bygga med mindre ekonomiska medel och att istället använda en större egen arbetsinsats.

Bland de verktyg vi använder för att sänka totalkostnaden finns möjligheten att bygga med tomträtt – istället för att behöva köpa tomtmarken från kommunen kan du välja att arrendera den.

Genom små och yteffektiva hus, professionellt stöttat självbyggeri, gemensam materialupphandling och organiserade byggbrigader har du möjligheten att sänka produktionskostnaden för ditt boende.

Orust – en levande ö

Orust, i Bohusläns kustband, är Sveriges fjärde största ö och en hel värld i sig själv. På Orust finns alla typer av landskap samlade: storskogar, insjöar, slätter, fjorder, berg och skärgårdar.

Ön utgör en egen kommun, med omkring 15 000 invånare uppdelade på landsbygd med små gårdar och byar samt de lite större tätorterna Svanesund, Ellös, Hälleviksstrand, Mollösund
Henån och Varekil.

Ellös mellan berg och fjord

Ellös är beläget vid Ellösfjorden på den västra sidan av Orust. Orten växte fram som ett fiskeläge på 1600-talet. Fisket är fortfarande betydelsefullt, men idag är Ellös kanske framförallt bekant som ett centrum för båtbyggande. Ellös har cirka 1000 invånare, förskola, skola F-6, flera restauranger, hotell, mataffär och god samhällsservice.

En hemlig dalgång på höjden

Knappa tusen meter från havet, men 70 meter över havsytan. Husebybergen är beläget högt upp i Ellös med ett vackert läge. På toppen av berget öppnar sig utsikten mot västerhavet. I skydd nedanför kommer havsvindarna inte åt, här ligger den smala dalen med ett gynnsamt mikroklimat.

Vill du bygga och bo här?

Gör en intresseanmälan!

Är du intresserad av att bygga och bo i Egnahem Husebybergen?

Ansökan är öppen mellan den 13 till 30 april 2023, men vänta inte med intresseanmälan till sista minuten, vi går igenom ansökningarna löpande. Om du går vidare i processen har vi ett introduktionsmöte med Egnahemsföreningen Husebybergen på Egnahemsfabriken den 14 maj. Då är det viktigt att du kan vara med. Hoppas du blir vår nya granne!

Egnahem För Alla och egnahemsområde Husebybergen utvecklas av Egnahemsfabriken i samarbete med:

Kontakt och frågor

KONTAKT: Tinna Harling, projektledare

E-POST: tinna@egnahemsfabriken.se

TELEFON: 073-4264250

Tinna Harling, arkitekt på Egnahemsfabriken