Typ av projekt:

Egnahem i småhus (20-90 kvm BOA)

Antal bostäder:

17

Läge:

70 m över havet i Husebybergen, Ellös, Orust

Upplåtelseform för tomt:

Friköp eller tomträtt

Projektform:

Samordnat och handlett självbyggeri

Öppet för intresseanmälningar:

Ja

Husebybergens Egnahemsförening i samarbete med Egnahemsfabriken planerar för nya bostäder i ett samlat modernt Egnahemsområde i Husebybergen i Ellös, på Orust. Projektet är ett unikt innovationssamarbete med Orust kommun, Ekobanken, Mikrofonden, Föreningen för Byggemenskaper, Göteborgs universitet och med finansiellt stöd av Vinnova. En ny väg till en egen bostad för dig som vill bygga själv – för att ha råd och för att få det så som du själv vill ha det.

Läs mer om upplägget!

Är du intresserad av att bygga en gemenskap på Orust med oss i Husebybergens Egnahemsförening? Välkommen att göra en intresseanmälan!

Vad kul att du är intresserad av vårt projekt! Nu under våren 2024 närmar sig byggstarten i området med svindlande hastighet och vi har vi återigen öppnat upp för att ta in nya medlemmar i föreningen. Vill du bli vår nya granne i Husebybergen är du varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan där du berättar mer om dig själv och varför du vill bli en del i föreningen. Vi tar emot intresseanmälningar kontinueligt och nästa intag av nya medlemmar sker efter sommaren 2024.

Nu under våren 2024 byggs väg och VA ut i området – i sommar är det dags att lyfta vårt fina gemensamhetshus (som just nu står på Egnahemsfabriken, på Tjörn) på plats i området. Byggstart för våra egnahem är planerad till hösten 2024. Hoppas att du blir vår nya granne i Husebybergen! 

Till intresseanmälan!

Filmer om Egnahem för alla

Bygg ditt eget hus själv – tillsammans med andra

I Husebybergen kommer du kunna bygga ditt eget hem i ett sammanhang där du samtidigt har sällskap av andra självbyggare och stöd av en gemensam organisation – en lokal egnahemsförening.

 

Som självbyggare i området har du möjlighet att göra det mesta själv – eller ta hjälp av dina grannar och av den lokala egnahemsföreningens snickare.

 

Vi samordnar och tillhandahåller en byggplattform som stöttar alla egnahemsprojekt med teknisk och ekonomisk rådgivning, projektering, bygglov, punktinsatser under byggnation, planering, logistik och materialinköp, verktyg och försäkringar med mera.

En varierad småskalig bebyggelse

Byggrätterna och tomterna i Husebybergen är små i jämförelse med dagens typiskt sett överstora villor.

 

Istället möjliggör vi för dig som vill bygga lite billigare och enklare: allt mellan ett tiny house (20-30 kvm) och upp till 90 kvm bostadsyta. Alla byggrätter har egen trädgård runt bostaden.

 

Området delas in i 17 tomter, detta ger en täthet och närhet runt den genomgående bygatan som påminner om en traditionell by.

Design och planering

Ett antal gemensamma hustyper finns för dig som inte vill uppfinna hjulet själv, men det finns också utrymme för helt egna husmodeller och för variation av grundtyperna, så länge de rymmer inom nuvarande byggregler – i Husebybergen får fantasin och lekfullheten blomstra.

För dig som vill utforma din bostad själv kan du mot tillägg få stöd av våra arkitekter.

Permakultur för en levande värld

Vi planerar Husebybergen med ett permakulturellt perspektiv. Det innebär bland annat att tomterna och byggnaderna anpassas efter naturen och att vi arbetar med tillvaratagande av de resurser som finns i form av stora träd, solsluttningar, odlingsbar mark, läiga hörn och berg i dagen.

Inom området planerar vi för biologisk mångfald och odling, vi tar vara på vattnets kretslopp och förbereder för en skogsträdgård.

Preliminär tomt- och situationsplan

De numrerade tomterna utan namn på situationsplanen nedan är fortfarande lediga (april 2024).

Tomterna i Husebybergen är mellan 170 till 450 kvm stora. Det är möjligt för alla egnahemsbyggare att välja mellan att friköpa tomten för eget ägande, eller att överta tomten med ett tomträttsavtal hos Orust kommun.

Observera att tomterna i kartan nedan inte är helt skalenliga, och eftersom de inte är avstyckade ännu kan tomtindelningen komma att justeras.

Kostnader:

Priset för en friköpt tomt uppskattas bli cirka 250 000 – 350 000 kr. Föredrar du istället en tomt med tomträtt betalas istället en årlig kostnad på 3,25 procent av beräknat tomtvärde.

Tillkommer till detta gör kostnader för utbyggnad av vägar, vatten, avlopp, el och gemensamma ytor i området, som beräknas till cirka 400 000 kr per tomt (Egnahemsfabrikens kalkyl april 2023).

En alternativ väg till egen bostad

I samverkan med Orust kommun och med finansiella aktörer inom innovations-projektet Egnahem För Alla skapar vi i Husebybergen förutsättningar att bygga med mindre ekonomiska medel och att istället använda en större egen arbetsinsats.

Bland de verktyg vi använder för att sänka totalkostnaden finns möjligheten att bygga med tomträtt – istället för att behöva köpa tomtmarken från kommunen kan du välja att arrendera den.

Genom små och yteffektiva hus, professionellt stöttat självbyggeri, gemensam materialupphandling och organiserade byggbrigader har du möjligheten att sänka produktionskostnaden för ditt boende.

Läs rapporten från Vinnovaprojektet Egnahem för alla här!

En modell för modernt egnahemsbyggande 

Inom projektet Eghahem för alla har en modell för modernt Egnahemsbygge utvecklats i dialog mellan kommun och förening, Orustmodellen:

Orust – en levande ö

Orust, i Bohusläns kustband, är Sveriges fjärde största ö och en hel värld i sig själv. På Orust finns alla typer av landskap samlade: storskogar, insjöar, slätter, fjorder, berg och skärgårdar.

Ön utgör en egen kommun, med omkring 15 000 invånare uppdelade på landsbygd med små gårdar och byar samt de lite större tätorterna Svanesund, Ellös, Hälleviksstrand, Mollösund
Henån och Varekil.

Ellös mellan berg och fjord

Ellös är beläget vid Ellösfjorden på den västra sidan av Orust. Orten växte fram som ett fiskeläge på 1600-talet. Fisket är fortfarande betydelsefullt, men idag är Ellös kanske framförallt bekant som ett centrum för båtbyggande. Ellös har cirka 1000 invånare, förskola, skola F-6, flera restauranger, hotell, mataffär och god samhällsservice.

En hemlig dalgång på höjden

Knappa tusen meter från havet, men 70 meter över havsytan. Husebybergen är beläget högt upp i Ellös med ett vackert läge. På toppen av berget öppnar sig utsikten mot västerhavet. I skydd nedanför kommer havsvindarna inte åt, här ligger den smala dalen med ett gynnsamt mikroklimat.

Hus för gemenskap

I områdets östra del planerar vi för en gemensam trädgård som utöver odlingar också ska rymma fördröjningsdammar för dagvatten och ett 40 kvm stort gemensamhetshus. Gemensamhetshuset kommer att fungera som alla boende i områdets gemensamma vardagsrum och rymmer kök, sovloft och i övrigt en större, flexibel yta. Huset i fråga byggs under hösten 2023 på Egnahemsfabriken och planen är att det ska lyftas på plats i Husebybergen sommaren 2024.

Vill du bygga och bo här?

Gör en intresseanmälan!

Är du intresserad av att bygga och bo i Egnahem Husebybergen?

Vi tar emot intresseanmälningar kontinuerligt och nästa intag av nya medlemmar kommer att ske efter sommaren 2024. Välkommen med din ansökan!

Egnahem För Alla och egnahemsområde Husebybergen utvecklas av Egnahemsfabriken i samarbete med:

Kontakt och frågor

Tinna Harling, arkitekt på Egnahemsfabriken

KONTAKT: Tinna Harling, projektledare

E-POST: tinna@egnahemsfabriken.se

TELEFON: 073-4264250

KONTAKT: Lisa Heller, ordförande Husebybergens Egnahemsförening

E-POST: husebybergen@egnahemforalla.se