Skip to main content

Vi är en del av omställningsrörelsen

Genom att arbeta tillsammans bygger vi förutsättningarna för ett starkare samhälle med lokal självtillit och kollektiv problemlösningskapacitet.

Läs mer om vårt omställningsarbete nedan.

På Egnahemsfabriken i Svanvik driver vi en tillsammansodling. Bli en del av omställningen genom att vara med i odlingen, lär dig om akvaponik eller sköt din egen odling i en låda. Läs mer om vårt arbete med att skapa ett koloniområde och träffa vår trädgårdsmästare.

Vi samarbetar med Omställning Tjörn, Orust Kretsloppsakademi, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan och andra aktörer som arbetar med praktisk omställning och solidaritet.

Mer om våra samarbeten

Vad har mat med byggande att göra? Mer än du kan ana! Mat står i centrum för sociala byggprocesser och på Egnahemsfabriken har god mat en viktig funktion som bränsle och magnet. Läs mer om vårt samarbete med mötesplatsen Mat & Prat, Sommarcaféet, Tjörnpizzan och Tillsammanskassen.

Vi driver en aktiv återbruksverksamhet av byggmaterial som en del av omställningen till cirkulära byggprocesser.

Mer om återbruk

Omställning till ett samhälle med liten resursgenomströmning innebär också en omställning till ett samhälle med mer (lokalproducerad) kultur. Läs mer om kulturscenen i Svanvik och vårt arbete med Mat & Prat.

Mer om kultur och möten

Genom Egnahemsfabrikens praktiska och teoretiska utbildningar och studiecirklar, som arrangeras i samarbete med studieförbund och andra organisationer, fördjupar vi våra kollektiva kunskaper. Det handlar om ekologiska byggmaterial, sociala byggmetoder och odling, med mera.

Byggande, odling, kultur, utbildning och mat - allt hör ihop.

Förmågan att bygga hus och att resa andra fysiska strukturer genom en lokal social samverkan är viktig del i omställningen i riktning mot minskad resursförbrukning och klimatpåverkan och ökat återbruk och resursdelning

Läs mer om våra idéer om byggande som en del av omställning