I mars 2023 genomförde vi en tre dagars workshop vid Omställningslabbet på Frihamnen. Tillsammans med studenter från HDK-Valands masterprogram Embedded Design konstruerades ett mobilt utomhuskök, en ny mötesplats och plattform för utbildning i matlagning från havet.

Typ av projekt:

Mobilt utekök

Storlek:

4 mobila köksmoduler

Läge:

Omställningslabbet, Frihamnen, Göteborg

Projektform:

Byggworkshop, mars 2023

Återbruk:

Trämaterial, plywood, diskbänkar mm

Ett utekök för omställning

Omställningslabbet i Frihamnen utforskar Göteborgs stad och Prototyp Göteborg tillsammans med Göteborgs Universitet och HDK Valand former för hur vi ska leva och ta hand om samhället tillsammans på ett hållbart vis. Tillsammans med forskaren och läraren Helena Hansson och studenter inom det konstnärliga masterprogrammet Embedded Design byggde vi ett mobilt utekök, som studenterna designat, i en tredagars workshop i februari. Extra roligt med denna gruppen var att studenterna hade bakgrund i många olika discipliner: mode, industridesign och ingenjörer, vilket färgade av sig i flera smarta roliga och lite oväntade lösningar.

BYGGET AV UTEKÖKET

Genomförande

Efter ett intensivt designarbete under loppet av några veckor var det dags att bygga köket på tre dadgar. Studenterna delades upp i fyra grupper som arbetade med varsin köksmodul på hjul, som de designat själva. Den modulära konstruktionen gör att köket kan byggas samman efter behov på ett flexibelt vis. Ett centralt tema för studenterna i designarbetet var hållbarhet och fokus på återbruk.

Bygget leddes av byggpedagogerna David och Isak från Egnahemsfabriken, samt arkitekterna Erik , ShaoLien och Meisam.

BYGGET AV UTEKÖKET