Stråtakläggning i tradition och nyproduktion – under två dagars kurs lärde vi oss att lägga ett stråtak med vass och halm med olika tekniker.

Typ av projekt:

15 kvm sadeltak täckt med vass och halm

Storlek:

15 kvm

Läge:

Egnahemsfabriken

Projektform:

Helgkurs

Kursledare:

Joar Nilsson

Världens äldsta tak

Stråtak (eller halmtak / vasstak) är en form av yttertak med strå av halm, råg eller vass som täckmaterial. Det är troligtvis den  äldsta typen av takbeläggning som man känner till. Kunskapen att lägga stråtak har gått i arv från generation till generation sedan förhistorisk tid. Under två dagar våren 2023 hade vi förmånen att låta Joar Nilsson guida oss i Stråtakläggningens ädla konst.

SKÖRD AV VASS OCH START

Kursledare var Joar Nilsson från Laholm. Joars egna ord om varför han arbetar med Stråtak säger mycket om vad det handlar om: ”för att det är sunt, simpelt och vackert”. Vi kan bara hålla med. Joar är andra generationen stråtaktäckare och även vice ordf i Svenska Stråtaktäckarföreningen.

GENOMFÖRANDE