Skip to main content

Vi är så glada för att ha fått Carl Abraham Bergmans landsbygdsutvecklarpris med en så fin motivering!

I mitten av augusti hade vi en underbar släkt på besök som bjöd på fika i vårt orangeri.

Tinna, John, Boel och Anita berättade om verksamheten. Därefter visade vi runt på Egnahemsfabriken innan det var prisutdelning och fotografering. Priset delas ut för andra gången nu 2023 och vi är både glada och stolta för prispengar, besök och för det vackra diplomet!

Tack till familjen Bergman!

Här är pressmeddelandet med den fina motiveringen:

Föreningen Egnahemsfabriken har vunnit pris för positiva landsbygdsinitiativ av Carl Abraham Bergmans stipendiefond. Priset delas årligen ut till ett särskilt initiativ där eldsjälar gjort något positivt för landsbygdens framtid och för människor i behov av stöd. 

Vi lever i en tid när det byggs alldeles för lite bostäder i Sverige. Unga människor får ofrivilligt bo kvar hos föräldrarna. Och människor med en svag ekonomi – däribland många invandrare – tvingas leva i trångboddhet. I attraktiva Bohuslän har det blivit svårt för ”fiskarnas barnbarn” att kunna bo kvar på öarna efter många år av både ökande fastighetspriser och stigande fastighetsskatt. I just denna tid har några driftiga byggnadsingenjörer och arkitekter på Tjörn etablerat ”Egnahemsfabriken”. Föreningen Egnahemsfabriken startades med ambitionen att återskapa något av den egnahemsrörelse som fanns i Sverige vid 1900-talets mitt. Egnahemsfabriken har tagit fram egna ritningar och hjälper nu människor att bygga enkla bostäder till en låg kostnad. Fabriken har blivit som en folkrörelse på ön med många volontärer och frivilliga som hjälper till med byggprojekten. Ett antal människor har redan blivit lyckliga ägare till en egen bostad. Egnahemsfabriken röner stort intresse också på andra håll och konceptet sprids nu över landet. Men allt började på Tjörn. 

– Det är en oerhört värdig vinnare av priset, förklarar Eva Bergman, som etablerat minnesfonden ihop släktingar till Carl Abraham Bergman som årligen träffas för att utse en vinnare samt dela ut diplom och ekonomiskt arvode, till minne av just Carl Abraham Bergman som levde mellan 1800–1889. 

Under ett långt liv som kyrkoherde i Vinslöv i norra Skåne var Carl Abraham Bergman en outtröttlig landsbygdsutvecklare. Innan det fanns folkskolor i Sverige öppnade han skola i prästgården och lyckades med ambitionen att alla samhällsklasser skulle dela klassrum, både adelns och torparnas barn. Och innan det fanns religionsfrihet i Sverige tillät Bergman frisinnade att träffas. Han experimenterade med kyrkans jordbruk, exempelvis genom att så råg på hösten. Bergman blev också initiativtagare till Vinslövs sparbank, en bank ägd av ortens människor i förening. Bergman blev senare ordförande i Sveriges första folkhögskola, Önnestads folkhögskola. Hans strävan för en levande landsbygd lever vidare genom en stipendiefond som uppmuntrar och belönar vår tids eldsjälar för en god landsbygdsutveckling. I fjol gick året till ”Angelikas Gård”, beläget på Österlen.

Egnahemsfabriken Tjörn

Author Egnahemsfabriken Tjörn

Redaktionellt konto för Egnahemsfabriken Tjörn

More posts by Egnahemsfabriken Tjörn