Skip to main content

I början av maj gjorde Egnahemsfabriken ett spännande studiebesök i Malmö och Danmark inom de två forskningsprojekten ”Bostadsinnovationer underifrån” och ”idéburen och gemensam bostadsförsörjning” som leds av Jaan-Henrik Kain på GRI/Göteborgs universitet.

Projektparter i de två projekten är bl.a. Coompanion, Hyresgästföreningen, Egnahemsfabriken och Föreningen för byggemenskaper.

Läs mer på Forskningsprojekt – Egnahemsfabriken Tjörn och  CodesignCities | Home (Alla besök filmades och kommer publiceras på båda hemsidorna)

Deltog på studieresorna gjorde några av projektparterna och medlemmar från både Egnahemsfabriken ideell och ekonomisk förening. Studiebesöket leddes av projektens expert Kerstin Kärnekull, med stöd av Tinna Harling. 

Dag 1 besökte vi Röda Oasen i Malmö och fick en spännande rundtur av Ludvig Haav. Så intressant att få inblick i att detta projekts möjliga genomförande har varit kopplat till att huset är en befintlig byggnad, som kunnat belånas under renoveringen. Men att det blev av hänger såklart framförallt ihop med alla de fantastiska medlemmarna i Röda Oasen, ledda av Ludvig och Fia. Nu är huset en vacker bostad med många gemensamma utrymmen och med grönskan precis utanför fönstret. Men en del arbete kvarstår och varje lördag har man arbetsdag på Röda Oasen, gå gärna dit & hjälp till! 

Dag 2 besökte vi Roskilde och Musicon. Vi fick en fin introduktion av området och av Kunstsmedjan av konstnären Erik. Sedan lånade vi en underbar lokal i området och fick gott fika medan Camilla och Birger från bofaelleskab.dk berättade om allt det fantastiska arbetet som pågår i Danmark, med många kommuner som ser de stora värdena med att arbeta med bogemenskaper, framförallt för äldre. Här finns massor att lära för svenska kommuner! 

Efter presentationen fick vi besök av Anna Barndt Österby, engagerad och kunnig projektlots på Roskilde kommun. Roskilde är en väldigt innovativ och framåtblickande kommun som har fått många nya invånare tack vare sitt strategiska arbete med att underlätta för bogemenskaper, t ex den vackert belägna Munksjögård, ett projekt vi besökte senare på dagen. På bordet just nu har Roskilde kommun en markanvisning på fast pris för självbyggeri och en markanvisning av en större Byggemenskap för en grupp på ett fd mentalsjukhus ( här kunde vi tipsa om kontakt med Röda Oasen). Det framgångsrika arbetet med bygg- och bogemenskaper och andra alternativa boendeformer har gått att genomföra tack vare en tydlig politisk vilja och ambitiösa och kloka tjänstepersoner. 

Läs mer:

Dag 3 besökte vi under förmiddagen först RealDania och sedan Vejledningsenheten. Vi blev  både imponerade (och lite avundsjuka) på all stöttning som ges från både statligt håll och från stiftelsen RealDania- och att det är så tydligt att man ser det idéburna byggandet såväl som både allmännyttan (det kommersiella byggandet) av bogemenskaper som viktiga bidrag för att skapa olika boendeformer! 

Vejledningeenheten ligger under Danmarks motsvarighet till Boverket och har finansierats mellan 2022-2025 för att stötta kommunen att skapa möjligheter för fler alternativa boendeformer, väldigt intressant!

Dagen avslutades med ett besök på den stora, nybyggda bogemenskapen Grönne Äng i Öresund ( ett område som för övrigt kändes ganska hårdexploaterat och märkligt). Husen har byggts av Vandkunsten och här bor 200 personer i olika former av lägenheter, både äganderätter och andelslägenheter. En del smålägenheter hyrs även ut till unga och kvarteret har fullt av gemensamma ytor och funktioner som t ex verksatd, gästlägenhet, replokal- och två stora matsalar för gemensamma måltider som lagas av de 200 boende i en enormt imponerande organisation. Just den gemensamma måltiden verkar vara något som alla bogemenskaper i Danmark har, till skillnad från här i Sverige. Vi lämnade sedan Danmark och styrde hemåt Sverige, inspirerade och trötta efter tre intressanta dagar!

Tinna Harling

Author Tinna Harling

More posts by Tinna Harling