Skip to main content

Vår nya skrift La Borda – nybyggda bostäder för människor med normal eller liten plånbok handlar om ett boendekooperativ i Barcelona som vi kan hämta mycket inspiration ifrån.

I skriften berättar en av arkitekterna, som också bor i huset, om resan från idé till verklighet. Huset rymmer 60 personer fördelade på 28 hushåll. Kooperativet ingår i kommunens vivienda publica/vivienda populär (allmännytta/socialt boende). Eftersom kraven för sådant boende i Spanien är generöst är sammansättningen socialt blandad. Det är dessutom ett passivhus och landets första hus med en träkonstruktion i den här storleken. Solfångare och solceller finns på taket.

Finansieringen gjordes utan banker, man fick lån av kreditkooperativet Coop 57 och stiftelsen La Dínamo. Kommunen hade en viktig roll och har medverka bland annat genom att leasa ut marken på 75 år och genom att gå med på att slopa det normala parkeringskravet för kooperativet.

La Borda är innovativt på många olika sätt, mest intressant är kanske att alla eldsjälar som startade projektet är kvar idag och bor i huset – det är mycket ovanligt! Hur gjorde dom? Läs hela texten!

Jenny Stenberg

Author Jenny Stenberg

More posts by Jenny Stenberg