Skip to main content

Egnahemfabriken är en verksamhet som består av människor som jobbar tillsammans för att designa och bygga bra saker ihop. Från små strukturer till det gemensamma samhället. Men vilka är det då egentligen som jobbar på Egnahemsfabriken?

Här intervjuas Johanna Talje som sedan hösten 2023 är arkitekt på Egnahemsfabriken.

Hej Johanna, vem är du?

Johanna Talje heter jag och har verkat som arkitekt sedan 2009, delvis som anställd men de senaste 10 åren som egen. Jag är också utbildad konstnär i Spanien och Storbritannien bl a. På ”fritiden” har jag varit med att bygga upp ett kollektivhus och ett kulturhus i centrala Göteborg.

Jag bor i en hyresrätt på Gamla Masthugget och har dels mina arbetsplatser på Stigbergsliden och på Egnahemsfabriken på Tjörn. För att komma ut i naturen har en bod på en gård i Ucklum, där odlar jag, eldar i kaminen och har ett ”tiny house” projekt. En son har jag som heter Hamlet, han bor för tillfället i Sydkorea.

Vad driver och motiverar dig som arkitekt?

Jag drivs av att ständigt verka för ett samhälle som stöttar den ”lilla människan/ medborgaren” i ett lokalt sammanhang men också i förhållande det ”större”. Med det ”större” menar jag de övriga sammanhangen som sammanbinder oss och bildar samhällen nationellt och internationellt.

Att arbeta med människor som vill förbättra sina och andras livsförhållanden på olika sätt är min passion. Det kan handla om att ha möjlighet att bygga sin bostad, starta ett kulturhus, bo i kollektiv, att arbeta med ”samarbeten” som leder till trevligare, trivsammare och tryggare platser eller att vägleda och stötta folk och verksamheter till medvetna resilienta beslut osv. Allt är relativt såklart men grunden för mitt engagemang handlar också om att helst tära så lite det som möjligt på jordens resurser, att vara varsam och uppskatta med det man har och inte överkonsumera oavsett vad man skapar (om det inte handlar om kärlek och ”goda” ting).

Vad är bra arkitektur för dig?

Självklart handlar det om ”god” gestaltning att det ser bra ut (”fina, anpassade” proportioner, stil, placering, ”bra” material, detaljer) osv men oftast främst att om jag ex. ritar en bostad åt någon måste huset spegla vad den personen eller de personerna önskar och ska leva i. Den önskan och personens vision i kombination med att det ser bra ut och håller över tid är bra arkitektur för mig. Det är en stor och mångfasetterad fråga.

Vad utmärker ett lyckat projekt/uppdrag?

Att beställaren och jag för ett samtal och ganska snabbt får en samsyn om vad som önskas och att projektet sedan förverkligas på det (så nära det är möjligt) sättet som alla parter tänkt sig. 

Vad är ditt fokus och inriktning/specialområde som arkitekt?

Min inriktning och fokus ligger i områdena kring att stötta god ”hållbar” samhällsbyggnad ihop med enskilda beställare och i större sammanhang som föreningar, grupper, ”exploatörer” och fastighetsägare. Att vara lyhörd för önskemål och vilka utmaningar som olika projekt har och ställs inför samt vara lösningsinriktad med fokus på miljömedvetenhet och hållbart byggande. Fokus och inriktning kopplar också starkt till föregående punkter.

Kan du nämna något du jobbat med som du är extra stolt över?

Ett av de roligaste projekten på grund utav sin hantverksmässighet och fina kretsloppstankar och lösningar, är ett åttakantigt timmerhus byggt i Ubbhult. Många projekt är jag stolt över för att beställarna har fått det de önskat sig och ofta lite till, det kan vara enkla tillbyggnader till flerbostadshus. Det är ingen spektakulär arkitektur eller byggnadskonst men det är anpassat efter de parametrar som givit förutsättningarna för projektet och alla har i slutet varit nöjda.

Jag har varit med att starta upp och drivit föreningar och frågor som handlar om platsutveckling och samhällsbyggnad, bl a Kulturhuset Oceanen och (b)id stigberget.

Vad tror du om hur arkitektrollen kommer att förändras framöver?

Jag tror och hoppas på att yrket kommer att breddas mer i Sverige till att man följer hela skiss-, rit- och byggprocessen från idé till färdig byggnad. Jag önskar ett ”tajtare” samarbete mellan alla parter som är inblandade i skiss- och byggprocessen. Det vore till gagn för de som anlitar oss och samhällsbyggandet i stort.

Jag tror också att arkitekturen och det som byggs kommer att ”ställa om” snabbare till mer återvinning och fokus på hållbart byggande på alla plan. När det kommer till ex. bostadshus kommer resurseffektivt ”tänk” att påverka alla leden, från minskad bostadsyta till val av teknik och material. En förhoppning är att hela branschen också verkar mot ett mer lokalt ”tänk” vad det gäller att anlita arbetskraft till material. 


 Johanna Talje ingår i Egnahemsfabrikens arkitektavdelning med inriktning mot småskaliga hus, hållbara livsmiljöer, omställning och idéburet och socialt byggande, läs mer om arkitekterna på Egnahemsfabriken här:

Kontakta Johanna Talje: johanna@egnahemsfabriken.se / tel 073-352 49 55

Egnahemsfabriken Tjörn

Author Egnahemsfabriken Tjörn

Redaktionellt konto för Egnahemsfabriken Tjörn

More posts by Egnahemsfabriken Tjörn