Skip to main content

En duktig ekonom är en nyckelspelare i alla verksamheter, stora som små, som bedriver en verksamhet med ett ekonomiskt innehåll. Vår fantastiska kassör och ekonom Mona har haft den allra största betydelse för Egnahemsfabrikens utveckling. Men nu är det dags att lämna det ansvaret vidare till nya krafter.

Vi söker därför dig med intresse för ekonomi och ett hjärta som samtidigt klappar extra för kooperation, hållbar utveckling och social ekonomi. Du bor i Göteborgsregionen eller närområdet till Egnahemsfabriken Tjörn och det är en merit med några års erfarenhet från arbete i liknande befattningar och roller i andra verksamheter. Erfarenhet av att arbeta i Fortnox och Bygglet är också meriterande, liksom relevant utbildningsbakgrund. Framförallt är du nyfiken på att lära dig nya saker och sugen på att arbeta i en ung organisation med stor potential och fokus på att spela en positiv roll i att bygga det hållbara samhället.

I uppdraget ingår att ansvara för projekt- och löneadministration, löpande skatteredovisning och bokföring, årsbokslut, årsredovisning, skattedeklaration, fakturering och betalningar, budgetering, prognosticering och uppföljning av utfall mm. I rollen kan även ingå strategisk arbete med kapitalanskaffning, projektmedelsackvirering, kontakter med myndigheter såsom, arbetsförmedlingen, samordningsförbund m fl.

Du har god förståelse för den lagstiftning som styr vår verksamhet som ekonomisk förening och byggföretag. Du vill ha ordning och reda och du tycker naturligtvis bra om att arbeta med siffror, men du har även en ambition att förklara och begripliggöra siffrorna för andra på ett pedagogiskt vis. Att medlemmar och medarbetare förstår och därmed kan ta ett gemensamt ansvar för den gemensamma ekonomin är en grundbult i den kooperativa verksamhetsmodellen.

Ekonomen arbetar som en del av verksamhetsledningen och lämnar regelbundna rapporter till styrelse och medlemmar. I uppdraget ingår också att arbeta nära vart och ett av Egnahemsfabrikens sju verksamhetsområden och att vara dessas bollplank i alla ekonomiska frågor. I verksamhetsledningen är du en nyckel till verksamhetens fortsatta utveckling och framgång.

Tjänsten är inledningsvis på 50-60 % beroende på vilken roll vi gemensamt formulerar för dig. Tillträde kan ske omedelbart.

 

ANSÖKAN

Välkommen med en intresseanmälan till jobb@egnahemsfabriken.se, vi intervjuar löpande så hör gärna av dig inom kort!

 

KONTAKT OCH FRÅGOR

Har du frågor om tjänsten och platsannonsen är du välkommen att i första hand kontakta Erik Berg (erik@egnahemsfabriken.se) eller Tinna Harling (tinna@egnahemsfabriken.se)

Egnahemsfabriken Tjörn är en ekonomisk förening, som sedan starten 2018 har bedrivit en bred och växande verksamhet som inkluderar eget byggande och stöd till självbyggare, utbildningar och kurser, ledning av byggbrigader och workshops, hantverk, forsknings- och innovationsprojekt, arkitekturtjänster och projektlotsning till byggemenskaper, ungdomsverksamhet, integrationsverksamhet, odling och kultur mm. Det övergripande syftet för verksamheten är att bidra till en positiv plats- och samhällsutveckling. Föreningen har idag drygt 450 medlemmar och är idag 12 fastanställda. Under 2023 är prognosticerad omsättning c:a 8 mkr, vilket är en dubblering jämfört med föregående år.

Egnahemsfabriken Tjörn

Author Egnahemsfabriken Tjörn

Redaktionellt konto för Egnahemsfabriken Tjörn

More posts by Egnahemsfabriken Tjörn