Skip to main content

Den årliga verksamhetsplanen fastställs av årsmötet och är Egnahemsfabrikens främsta instrument för gemensam planering och prioritering av kommande verksamhetsår. Årsmötet 2022 antog en ambitiös verksamhetsplan med högt ställda mål för året, som beskriver såväl den övergripande rörelseriktningen som mer specifika konkreta aktiviteter och åtgärder.

Egnahemsfabriken firar i år fyra år som förening. Sedan starten har vi utvecklat en bred och växande verksamhet med ett ständigt ökande antal medlemmar. Vi har genomfört och deltagit i ett tjugotal byggprojekt och ett stort antal andra projekt, deltagit i samarbeten, själva initierat samverkan, påverkat samhällsdebatten, skapat sysselsättning och genererat möten mellan människor. Vi har samtidigt hela tiden tillsammans utvecklat platsen där vi är verksamma.

När vi nu inleder vår femte verksamhetsperiod kan vi konstatera att vi under det senaste året har tagit stora och viktiga kliv framåt i att sätta föreningen på en än mer solid grund. Vi har vuxit i antal sysselsatta och i genomförandeförmåga. Vi har fortsatt att bredda vår verksamhet och vi har samtidigt hela vägen upprätthållit en god stämning och positiv känsla i verksamheten – vi står fast förankrade med rötterna i vår idé.

Under verksamhetsåret 2022-2023 har föreningen fyra övergripande mål:

  1. Mötesplatsen för socialt byggande: Vi ska fortsätta att utveckla Egnahemsfabriken som en igångsättare, inspiratör och organisatör av sociala byggprocesser, tillsammansbyggen, byggbrigader och utbildningar för självbyggare. Egnahemsfabriken ska vara en väg för utsatta grupper till egen bostad genom eget arbete. Vi ska stärka vår kapacitet att genomföra projekt i egen regi såväl som i samarbete med närstående aktörer.
  2. Mötesplatsen för social resiliens och sammanhållning: Vi ska fortsätta att utveckla Egnahemsfabriken som social mötesplats där grupper av människor kan komma samman kring gemensamma angelägenheter och växa tillsammans. Vi ska få ännu fler att engagera sig i verksamhetens olika delar för att dessa ska kunna utvecklas självständigt. Vi ska ta hand om varandra, vi ska vara ett stöd åt varandra när någon mår dåligt och se till att ingen bränner ut sig.
  3. Mötesplatsen för omställning och hållbarhet: Vi ska fungera som katalysator och pådrivare för omställning, livsmedelstrygghet och hållbarhetsarbete, med aktiv utgångspunkt i FN:s 17 Globala utvecklingsmål i Agenda 2030, samt inom ramen för arkitekturpolitikens mål om en god gestaltad livsmiljö.
  4. Ekonomisk soliditet: För att vi ska kunna bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet som kan göra positiv skillnad i samhället är det prioriterat att vi fortsätter arbetet med att stärka vår ekonomi genom att arbeta aktivt med vår affärsmodell, ekonomiska mål och ekonomisk uppföljning och genom att vi säkrar finansiering till våra satsningar.

Verksamhetsplanen i sin helhet finns att ladda ner och läsa på den här länken.

Egnahemsfabriken Tjörn

Author Egnahemsfabriken Tjörn

Redaktionellt konto för Egnahemsfabriken Tjörn

More posts by Egnahemsfabriken Tjörn