Skip to main content

Samtliga medlemmar i föreningarna Egnahemsfabriken Tjörn och/eller Egnahemsfabriken hälsas härmed välkomna till 2019 års årsmöten med den ekonomiska föreningen Egnahemsfabriken Tjörn och den ideella föreningen Egnahemsfabriken

Datum och tid: Den 23:e maj, kl 18-20
Plats: Egnahemsfabriken, Rödgårdarnas väg i Svanvik på Tjörn
Kallade: Medlemmar, styrelse samt valberedning

Dokument:
Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning, Egnahemsfabriken Tjörn ek. för.
Kallelse till årsmöte och förlag till dagordning, Egnahemsfabriken Ideell Förening
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019-2020 (Egnahemsfabriken Tjörn ek. för.)

Program

Fika och en kort presentation av vad som hänt hitills i föreningarna under 2018-2019
Mötets första del är årsmöte för den ekonomiska föreningen.
Vi avslutar därefter med ett kortare årsmöte för den ideella föreningen.

Förslag till verksamhetsplan för Egnahemsfabriken Tjörn

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019-2020 kommer behandlas vid årsmötet för den ekonomiska föreningen. Förslaget till verksamhetsplan kan läsas här: Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019


Några punkter ur förslaget:

 • Under verksamhetsåret skall verksamheten utvecklas till att stå på en stadig ekonomisk och organisatorisk grund som ger oss möjligheter att ta en allt större roll i att skapa fler vägar till egna hem åt fler.
 • Under året skall vi arbeta aktivt med att definiera vilken roll Egnahemsfabriken ska ha i att möjliggöra och organisera sociala byggprocesser i samarbete med andra aktörer.
 • Egnahemsfabriken ska utvecklas vidare som en arena och social mötesplats mellan olika grupper av tjörnbor.
 • Vi ska under verksamhetsåret genomföra minst 2-3 husbyggprojekt av hus i Attefallsstorlek och uppåt.
 • Projektbyggarverksamheten i Svanvik skall utvecklas till att bli en efterfrågad och nyttigskapande tjänst.
 • Under hösten 2019 skall vi påbörja förberedelserna för en Småhemsmässa.
 • Bygget av ett café / pizzeria skall påbörjas under perioden.
 • Under sommaren 2019 siktar vi på att genomföra en sommarfest och på hösten genomförs en skördefest.
 • Till årsmötet 2020 skall en årsbok produceras som dokumenterar de första två åren av vår verksamhet.
 • Under året ska vi skapa förutsättningar för en halvtidstjänst som brigadledare.
 • Under året ska vi anställa en verksamhetsutvecklare.

Håller du med? Håller du inte med? Läs igenom förslaget till verksamhetsplan och ta med dig dina förslag på ändringar till årsmötet (gärna i skriftlig form för att underlätta behandling) – alla medlemmar i föreningen har rätt att lägga förslag och argumentera för dessa vid årsmötet.

Väl mött den 23 maj!

PS: Passa även på att bli medlem för 2019- ni som inte redan är det- genom att swisha 50 kr till 123 227 46 29 eller sätt in 50 kr på BG 5024-1132. Skriv ditt namn, mailadress samt skriv “medlemsavgift”. Du kan även sätta in upp till 5000 kr om du vill stötta projektet. Skriv ditt namn + “bidrag”.

Egnahemsfabriken Tjörn

Author Egnahemsfabriken Tjörn

Redaktionellt konto för Egnahemsfabriken Tjörn

More posts by Egnahemsfabriken Tjörn