Skip to main content

Jag brukar säga att alla kan bygga. Och med alla menar jag precis alla. Inte nästan alla, inte alla som gick träslöjd – alla. Oavsett tidigare erfarenhet, förkunskap eller självbild kan alla bygga hus. Bygga hus är nämligen något av det enklaste människor kan ta sig för. Vi har gjort det i tusentals år med enkla verktyg och helt utan formellt utbildning. Samtidigt – det ska man inte hymla med – är husbyggande något av det mest komplexa vi kan ge oss in på. Idag är det dessutom en verksamhet kringgärdad av formella regler och kvalitetskrav som måste uppfyllas. Så hur kan jag då påstå att alla kan bygga?

Vi rör oss ofta en förenklad bild av individers kunskaper och förmågor. Som om olika förmågor är något som individer antingen har eller inte har. I verkligheten är både praktiskt och teoretiskt kunnande beroende av kontexten, det vill säga av sammanhanget, av allt runtomkring individen. I rätt sammanhang och med rätt stöd kan en blind person bestiga Mount Everest. Och omvänt: på resa i ett främmande land där det talas ett främmande språk kan en professor i fysik helt förlora sin förmåga att kommunicera eller omsätta sin kunskap i handling.

Naturligtvis följer det en ökad säkerhet med ökad erfarenhet. Den som har hållit på med någonting länge kan genomföra uppgiften även under betydligt sämre omvärldsförutsättningar, tack vare sin erfarenhet. Men det är just det: det är omvärldsförutsättningarna det hänger på. Därför är Egnahemsbyggande inte en fråga om att en del kan och andra inte – det är en fråga om strukturerna runt omkring, om vilket stöd och vilka förutsättningar vi ger.

Under de senaste decennierna har det kommit många invandrare och flyktingar till Sverige. Personer som i många fall bär med sig stora kunskaper som de inte kan omsätta i handling i sitt nya land av situationsbestämda och ofta rakt fåniga skäl: därför att de saknar formella behörigheter, därför att de inte har nätverken, därför att de inte har tillgång till rätt plattformar. Återigen är det kontexten som avgör vad individens kunskaper kan omsättas till i praktiken.

Egnahemsfabriken handlar om att stärka förutsättningarna runt självbyggare. Att se till att ingen självbyggare, oavsett dennes egna förutsättningar, står ensam. Och att sprida både kunskap och självförtroende i byggande så att fler inser att de också faktiskt kan bli självbyggare.

Men ärligt talat, ingen kommer lära sig bygga hus genom att läsa om hur det går till. Byggande är en praktisk verksamhet, det är handens intelligens och minne som måste tränas, och därför kommer den utbildning vi organiserar inom Egnahemsfabriken också att baseras på det som brukar kallas för konstruktivistiskt lärande – en pedagogik som handlar om att vi lär oss genom att göra saker, genom handling. Och allra bäst genom gemensam handling, det är faktiskt många gånger effektivare än individuell träning.

Min vision är att vi med tiden ska ge så goda förutsättningar för egnahemsbyggare att alla upptäcker och inser att de faktiskt kan bygga. Tillsammans.

Tills vidare – allt gott!

Erik Berg, Fabriksbyggare

Erik Berg

Author Erik Berg

Medlem, organisatör, tillsammansbyggare, arkitekt, skribent, boende på Mjörn.

More posts by Erik Berg