Skip to main content

Hej och välkommen till bloggsidan för Egnahemsfabriken och Egnahemsfabriken Tjörn!

Det är på den här platsen vi planerar att samla uppdateringar och nyheter kring projektet. Det är här (men för all del även på vår facebook och instagram) som du ska titta in om du är nyfiken på att följa vad vi gör, vad som händer, vilka problem vi stöter på och hur vi tänker kring det ena och det andra. Och hur man egentligen gör för att bygga sitt eget hus hos oss.

Så, vad är egentligen detta projektet? Varför är vi här?

Bakgrunden till Egnahemsfabriken är ett samarbete som tog form på Tjörn under våren 2017. Då träffades ett antal organisationer, privatpersoner samt representanter från kommunen tillsammans runt ett bord på Art Institute i Skärhamn och talade om hur vi kan förena våra för att göra något åt bostadssituationen för grupper som idag har svårt att få tag på bostad via den reguljära bostadsmarknaden. Det var ett samtal i öppen anda – vi ville lösa problem tillsammans.

Inledningsvis var fokus riktat mot de grupper av nyanlända som anlänt till Tjörn sedan hösten 2015. Detta är fortfarande en huvudmålgrupp med särskilt stora utmaningar, men efterhand har frågan breddats till att handla även om andra grupper, ungdomar och äldre. För bostadsbristen slår mot många och skapar helt i onödan ett tryck att flytta till Göteborg eller andra större städer, där invånarna egentligen inte behöver bli fler. Vi vill kunna stanna kvar på Tjörn – och vi ska kunna stanna kvar här. Det måste gå att lösa.

Ur de första diskussionerna våren 2017 föddes ett löst samarbetsnätverk som fick namnet Möjligheternas Ö – eftersom det är vad vi tycker att Tjörn ska vara, en välkomnande plats med möjligheter för alla. Både nya och gamla invånare. Ur de fortsatta diskussonerna inom ramen för nätverket föddes idén om en fysisk mötesplats och infrastruktur för att stötta dem som vill lösa sin bostadssituation genom att bygga ett eget småhus, med insipration från den klassiska modell som tillämpades under egnahemsbyggandets tid.

Projektet har därefter successivt formaliserats och vässats. Under våren 2018 har viktiga organisatoriska strukturer kommit på plats och verksamhetsmodellen har tagit allt fastare form. Vi har erhållit ett innovationsstöd från Vinnova. Involverat akademi och industri. Fört en tät och mycket konstruktiv dialog med Tjörns kommun.

Hinder och problem har identifierats och vi löser dem efterhand.
Därmed inte sagt att stora svårigheter inte kvarstår – vi rör oss ut i ganska oprövade marker – men just nu finns ett antal väldigt viktiga komponenter på plats som gör att allt i skrivande stund ser väldigt lovande och spännande ut:Finansiering för att bygga upp och utveckla verksamheten under 2018En driven, engagerad och kunnig platschefEn lika driven samverkansutvecklare… och en lika engagerad projektgrupp

Vi har byggt upp de formella organisatoriska strukturerna och planerat verksamheten för de kommande månaderna. Vi har dessutom fått hyreskontraktet till den kommunägda fastighet i Svanvik där vi kommer driva verksamheten, mötesplatsen, infrastrukturen Egnahemsfabriken. En stor lada med ett visst renoveringsbehov blir verksamhetens hjärta. Helt perfekt med andra ord.

Kort sagt, vi är på rull. De närmaste månaderna blir alltihop mer publikt och praktiskt.

Erik Berg

Author Erik Berg

Medlem, organisatör, tillsammansbyggare, arkitekt, skribent, boende på Mjörn.

More posts by Erik Berg