Skip to main content

Egnahemfabriken är en verksamhet som består av människor som jobbar tillsammans för att bygga något bra ihop. Men vilka är det då egentligen som jobbar på Egnahemsfabriken? Och vad är det vi gör hela dagarna? Ja, sånt kan man fundera på! 

Här intervjuas David Furuholm som är snickare, byggpedagog och kursledare på Egnahemsfabriken.

Hej David, vem är du egentligen?

David: En vanlig människa. Nyfiken på olika sorters uttryck för liv och livskraft. Blir uttråkad av likriktning, likgiltighet och artificiell intelligens. Just nu mest intresserad av decentralisering av makt, att lokalisera beslutsfattande och produktion bortom förtryckande maktstrukturer, fossila bränslen, exploatering av natur och utarmning av lokalsamhällen. Finns inget legitimt annat att göra än att börja.

 

Vad gör du just nu på Egnahemsfabriken?

Just nu försöker jag lära mig snickra och förstå byggnaders fysik, samt att omsätta idéer till praktisk handling och kommunicerbara berättelser. 

Vad har varit det roligaste hittills?

Att få handleda och jobba med deltagarna i folkhögskolekursen Vi Bygger Tillsammans och att vi fått hit tio fårtackor.

Under hösten 2022 var David byggpedagog på folkhögskolekursen Vi Bygger Tillsammans

Under hösten 2022 var David byggpedagog på folkhögskolekursen Vi Bygger Tillsammans.

Vad har du gjort innan du kom till Egnahemsfabriken?

Försökt förstå varför vi exploaterar människor och resten av naturen och hur jag istället kan bidra i skapandet av en hållbar fredskultur

 

Varför är socialt byggande viktigt för dig?

För att jag tror att vi i vår kultur behöver öva oss i att självorganisera och fatta gemensamma beslut utan förhärskande maktstrukturer.

 

Vad är dina drömmar om framtiden?

Att driva ett kooperativt småbruk i en värld fri från globala hegemonier, i ett samhälle och en kultur som bland- och i likhet med tusentals andra samhällen och kulturer främjar biologisk mångfald och allas rätt att utvecklas, råda över sig själva och få inflytande i sitt sammanhang. 

Bygget av fårhuset på Egnahemsfabriken genomfördes av David och Lisa

Bygget av fårhuset på Egnahemsfabriken genomfördes av David och Lisa

Vad tänker du om framtiden för världen i stort?

Global energikris, svält, ekonomisk kollaps och än tydligare klimatförändringar.

Alla lokala sammanhang som producerar mat och förberett sig på att ta emot illa förberedda, desperata människor och sätta dem i arbete får en viktig roll i byggandet av små matproducerande enheter. Förhoppningsvis börjar även kommuner snart engagera sig i omställningen till ett hållbart samhälle – bortom kapitalismens och teknikens illusioner – så att omställningen sker så långsamt att panik och våld kan undvikas i största möjliga mån.

Med tiden (ej närmaste 10 åren) utvecklas fredskulturer som påminner av dagens ursfolkskulturer av ren självbevarelsedrift. Den fossila eran blir en parentes i historien och jorden blir åter en plats där liv närs och mångfald frodas. Allt får utrymme att leva, också människor.

Vad brukar du ha i hörlurarna när du jobbar?

Ola Magnell.

 

Vad jobbar du främst i / med för verktyg?

Främst med skruvdragare, helst med hammare. Hoppas en dag kunna säga stämjärn, såg och yxa.

Något annat du vill tillägga?

Samma kropp är på väg åt två radikalt olika håll.

 

Fem snabba frågor:

1. Nål eller tråd? Tråd
2. Hammare eller spik? Hammare
3. Morgon eller kväll? Morgon
4. Ute eller inne? Ute
5. Skratta eller förundras? Förundras

 

Egnahemsfabriken Tjörn

Author Egnahemsfabriken Tjörn

Redaktionellt konto för Egnahemsfabriken Tjörn

More posts by Egnahemsfabriken Tjörn