Skip to main content

Från konferensen Socialt Byggande 2021

Medverkande talare Marwa Dabaeih, arkitekt och forskare, Malmö Universitet (på Engelska), Dan Melander, Bygga och Bo i Natur, Caroline Bergman, Småhusbyn i Uddebo och Romain Minod och Nancy Ottaviano, Quatorze (Frankrike, på Engelska), med Erik Berg som värd.

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson