Skip to main content

I går hade vi det första riktiga medlemsmötet med Föreningen Egnahemsfabriken Tjörn.

Ja, det låter faktiskt lite konstigt att skriva så eftersom föreningen har varit igång sedan konstituerande årsmötet i april 2018 och eftersom många av oss stundtals träffas flera gånger i veckan i olika konstellationer.

Men de träffarna är i form av olika arbetsgrupper, styrelse, studiecirkel och inom olika projekt.
Detta var något annat, det var ett öppet medlemsmöte som föregicks av en kallelse och inbjudan till alla medlemmar.
Spännande. Kul. Och mycket lyckat!

Syftet med mötet var trefaldigt:
1. Dels ville vi göra en liten summering av året som gick och gå igenom planering för våren tillsammans.
2. Dels gav styrelsen en uppdatering om hur det nya avtalet för projektbyggare på Egnahemsfabriken ser ut. Vi har arbetat med upplägget för detta under hösten och är nu färdiga.
3. Dels behandlade och antog medlemsmötet ”Förhållningsregler och säkerhetskodex” för verksamheten.

Mötet tillsatte även en ny odlingsgrupp och en onsdagsfixargrupp. Den sistnämnda kommer ägna sig åt diverse förbättrande byggprojekt på Egnahemsfabrikens gård i Svanvik. Mer information om dem kommer att komma ut, men om någon som läser här redan nu vet med sig att hen vill ingå i dessa – skicka då ett mail till info@egnahemsfabriken.se !

Här finns de Förhållningsregler och säkerhetskodex som även kommer att anslås på den nya anslagstavlan på fabriken.

Nästa medlemsmöte blir ordinarie årsmöte i maj.

Egnahemsfabriken Tjörn

Author Egnahemsfabriken Tjörn

Redaktionellt konto för Egnahemsfabriken Tjörn

More posts by Egnahemsfabriken Tjörn