Skip to main content

Vi kallar vår verksamhet för “Fabrik”, men det är mest för att få leka lite med begreppen. För var och en som har sett en fabrik och sedan sett vår lada, kan se att detta är en rätt bra bit ifrån hur en brukar se ut. Här finns inga skorstenar, inga släta betonggolv, inga montagelinor.

Fast är det egentligen inte en fabrik? Begreppet fabrik betyder att tillverka. Detta till trots ägnar sig många så kallade “fabriker” i praktiken snarare åt att sönderdela något eller att enbart montera eller ompaketera något, vilket egentligen är något helt annat än att tillverka. Och många av de fabriker som faktiskt tillverkar något förbrukar samtidigt naturresurser och människor.

I vår fabrik är tanken att vi istället ska tillverka många olika saker.

Vi kommer tillverka hus tillsammans. Men vi kommer även tillverka återbruk av byggnadsdelar som hittar nya användningar. Vi kommer tillverka sociala relationer och möten. Vi kommer tillverka god mat och musik. Vi kommer tillverka ny kunskap och erfarenheter.

För att det ska bli en sådan bred fabrik, med husbyggandet i kärnan, behöver vi utveckla Egnahemsfabriken tillsammans. Det är vi som kan fylla den här strukturen med innehåll, det är vi som måste sköta om den. I utbyte får vi möjlighet att använda oss av den. Detta är en målarduk där vi kan måla tillsammans.

Hela idén är att verksamheten Egnahemsfabriken och den här platsen här i Svanvik ska vara en mötesplats för olika grupper då vi tillsammans testar vad ett modernt gränsöverskridande självbyggeri kan vara och hur långt man faktiskt kan driva byggande idag som en social process där man hjälps åt. Det är det vi vill experimentera med. Kunskapen om hur det kan gå till är vår främsta produkt.

Men fabriken kan bara utvecklas om den har medlemmar. För detta är inget företag och ingen offentlig organisation, Egnahemsfabriken är en förening.
Så, sök medlemsskap!

Erik Berg

Author Erik Berg

Medlem, organisatör, tillsammansbyggare, arkitekt, skribent, boende på Mjörn.

More posts by Erik Berg