Ekologisk byggemenskap i Utsikten

Tillsammans bygger vi ett hem för Ellen

Adam och Cecilia i Berga