Två arkitektstudenter från Chalmers, Elin & Miriam, byggde under våren 2020 ett hus i återbrukade material åt ett par i Varberg. Huset byggdes på Egnahemsfabriken under vår kvalitetsvägledning och samordning.

Beställaren stod för materialkostnader och projektet började med upprättandet av en gemensam budget och ett uppdragsavtal. Under bygget hjälpte Egnahemsfabriken även till i kontakter med myndighet, och flytt av huset till tomten, samt arbete med färdigställande och kompletteringar.

Återbruksbyggande i praktiken

Projektet genomfördes som ett examensarbete på Chalmers arkitektskola. Det övergripande syftet med projektet var att utforska möjligheterna att uppföra ett Attefallshus till så stor del som möjligt med återbrukade byggmaterial och i en social byggprocess. I projektets har Elin Nilsson och Miriam Andersson följande slutsatser om förutsättningarna för att arbeta med återbrukade material som arkitekt:

Everything is project specific when it comes to reuse, which stresses the importance of architects starting their own learning process by engaging in pilot projects and taking a more active part in construction. Reuse projects require more time due to the lack of an efficient logistical supply system for reuse products. Also, the many uncertainties when working with reuse demands an iterative design process, which creates a challenging chain of consequences.

Thus, architects must become increasingly flexible in their design. Architects can contribute to making reuse feasible by increasing their knowledge on material content, quality and environmental impact to
be able to properly evaluate reuse choices made. Increased reflection on material qualities and properties are required during the design process.

By designing with reused materials, architects can contribute to an increasing demand which will create incentives for a logistical supply system facilitating reuse. However, in the beginning, for architects to
be able to realize reuse projects, their own systems must be created by establishing collaboration with like-minded suppliers and businesses.

För Egnahemsfabrikens del blev projektet en både spännande och mycket lärorik övning i att samverka kring designprojekt med speciella förutsättningar tillsammans med självbyggare och beställare. Det var också det första projektet som genomfördes på våra nya projektytor.

Arkitekter och byggare: Elin Nilsson, Miriam Andersson

Medverkande från Egnahemsfabriken: Christian Rubell, Raed Tuurani, Rahman Naderi, Isak Berglund, John Fjellbrant, Tinna Harling, Erik Berg samt ett stort antal volontärer och medlemmar.

Projektet finns detaljerat redovisat och beskrivet i rapporten och examensarbetet: THE REHOUSE PROJECT – Filling the gap between reuse as concept and as reality

FLYTT AV HUSET

PÅ PLATS