Uppfluget på ett berg på västra Tjörn byggde Egnahemsfabriken tillsammans med en av våra medlemmar ett hus som smälter in i naturen. Huset ritades från början i vår husdesignstudiecirkel hösten 2018 och har i genomförandet inneburit flera tekniska utmaningar där vi tvingats hitta ovanliga lösningar.

Ett hus som svävar över bergen

Platsen 

Detta är ett ovanligt hus i flera avseenden, med början i valet av plats – högt över trädtopparna och med åtta meter ner till mark från plattformen som svävar över det orörda berget. Åt väster stiger berget och byggnadens uteplats ansluter mjukt mot bergsslänten. Samtidigt har vi försiktigt sparat träd som får plats att växa genom hål i plattformen.

 

Materialval och lösningar

Huset präglas av genomtänkta och förnuftiga materialval, i mångt och mycket resultatet av en bra dialog med vår medlem som vi bygger huset med. Genomgående används träbaserade material. Hela vägen upp från den konstruktion med massiva träbalkar som bär bottenbjälklaget till stomme, isolering, inner- och ytterpaneler är det trä i olika former som går igen.

Utmaningar

Ett hus som svävar åtta meter över berget utan sprängningar och med minimala ingrepp i terrängen – det innebär sina utmaningar. Att få till mjuka möten med naturen har hela tiden

  • Plattform. Den första utmaningen blev att bygga upp den plattform som byggnad  och omgivande utedäck svävar på. Vi undvek sprängningar och minimerade mängden stål till förmån för massiva stockar – en konstruktion som har fördelen att den är både billigare och mer ekologisk än stålbalkar.
  • Finish. Vi har tillsammans med vår medlem haft mycket höga ambitioner för alla materialmöten och infästningar. Kombinerat med den svårtillgängliga byggplatsen har det ställt höga krav på noggrannhet och precision i utförandet på högsta nivå.
  • Logistik. Transporter till och på byggplatsen har försvårats av höjdskillnader, avstånd till väg med mera. Alla byggmaterial har fått bäras upp för hand via branta trappor, förutom större byggnadsdelar som fönsterpartier mm som vi lyfte med kran.