Under hösten 2022 byggde vi tillsammans med projektpartners en husbåt som heter Anna på Ringön i Göteborg. Bygget genomfördes av två bygglag med 20 tillsammansbyggare guidade av Egnahemsfabrikens byggpedagog Andreas Börjesson, projektledare Erik Berg och samordnare Åsa Isacson. Under byggprocessen kombinerades teori och praktik kring att skapa små bostäder.

Typ av projekt:

Husbåt

Antal bostäder:

1 st.

Läge:

Göteborg

Projektform:

Tillsammansbygge på Ringön i innovationsprojekt

En del av projektet MERGING

Egnahemsfabriken har under 2022 ansvarat för att leda bygget och den sociala byggprocessen, av en husbåt i Göteborg. På uppdrag av franska arkitektkontoret Quatorze och i samarbete med First to Know och BOBINI.
Projektet är initierat av det franska arkitektkontoret Quatorze som en del av MERGING – ett treårigt interdisciplinärt forskningsprojekt finansierat av EU inriktat på att utforska integreringen av migranter genom deltagande husinitiativ. Projektet involverar sju discipliner, tio partners och sex länder med mål att testa innovativa metoder som siktar mot enklare och mer hållbar integration.

Målsättningen är att husbåten Anna efter den sociala byggprocessen ska bli hem åt en migrant i behov av bostad.

Merging har fått finansiering från EU’S Horizon 2020 forsknings och innovationsprogram under bidragsavtal No 101004535.

Den sociala byggprocessen

Under 12 tillfällen hösten 2022 samlades 20 deltagare på Ringön i Göteborg och byggde tillsammans Husbåten Anna – en solidaritetshandling och en praktisk grundutbildning för den som är nyfiken på att bygga ett eget tiny house eller husbåt.

BYGGLAG

Planlösning och utformning

Husbåten Anna har en enkel planlösning: i den ena änden av den långsmala kroppen ligger sovdelen, i mitten finns kök och badrum samlat och i andra änden är den sociala delen med matplats umgängesrum. Det totala yttermåttet är 30 kvadratmeter.

BYGGNATIONEN

Sjösättning i Utbildningsmarinan

Efter bygget under tre månader i tält på Stenkolsgatan (bredvid Hey, it´s Enrico Pallazzo) lyftes huset i början av februari 2023 ut och ner på flotten som dessförinnan placerats i vattnet vid Utbildningsmarinan på Ringön. Integrationen av de två delarna gick problemfritt tack vare god planering och duktiga kranföraren från Lotta Kran.

SJÖSÄTTNINGEN

En del av Prototyp Göteborg

Under juni – september fick husbåten Anna visa upp sig i Göteborgs nya finrum och experimentarena, då den ankrades i anslutning till Omställningslabbet och Göteborgs universitets flytande marina kolonilott Flytevi, inom ramen för Prototyp Göteborg. Flotten bogserades över från Ringön och ankrades i början av juni. Välkommen att kontakta oss om du vill komma in för att se hur en liten bostad på vatten kan se ut och fungera!

PLACERING I FRIHAMNEN