Ekologisk byggemenskap i Utsikten

Tillsammans bygger vi ett hem för Ellen